Książka — szeregi czasowe

Informacje o książce ,,Analiza i prognozowanie szeregów czasowych” oraz materiały dodatkowe.

Książka ,,Analiza i prognozowanie szeregów czasowych”

Jesienią, nakładem wydawnictwa PWN ukaże się książka ,,Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R”, Adam Zagdański, Artur Suchwałko, PWN, 2015. Firma QuantUp jest partnerem książki.

Książka:

 • jest nowoczesnym podręcznikiem wprowadzającym do analizy i prognozowania szeregów czasowych,
 • bazuje na darmowym systemie R, który jest standardem współczesnej statystyki oraz powszechnie stosowanym narzędziem praktycznej analizy danych,
 • przedstawia najważniejsze metody i modele z punktu widzenia zastosowań,
 • umożliwia poznanie wszystkich etapów analizy szeregów czasowych: od graficznej prezentacji danych, niezbędnych przekształceń wstępnych, poprzez identyfikację tendencji długoterminowych i sezonowych, dopasowanie i diagnostykę modeli, kończąc na konstrukcji prognoz i ocenie ich dokładności,
 • zawiera liczne przykłady oparte na rzeczywistych szeregach czasowych z różnych obszarów zastosowań.

Więcej informacji o książce oraz jej fragmenty znajdziesz poniżej.


O książce

Obejrzyj okładkę

Strona książki w PWN

Zapraszamy na stronę książki w wydawnictwie PWN.

Jak kupić?

Książkę można kupić w:


Zawartość książki

Najważniejsze zagadnienia omówione w książce

 1. Wczytywanie i podstawowe operacje na danych w środowisku R
 2. Graficzna prezentacja danych
  • wykresy zwykłe i sezonowe,
  • wykresy autokorelacji,
  • wybrane wykresy specjalistyczne.
 3. Przekształcenia wstępne szeregów
  • przekształcenia szeregu ułatwiające analizę,
  • korekty kalendarzowe,
  • agregowanie danych,
  • różnicowanie.
 4. Dekompozycja szeregów — identyfikacja regularnych tendencji w danych
  • składowe szeregu czasowego: trend, cykliczność i sezonowość,
  • metody wygładzania i dekompozycji szeregu,
  • eliminacja trendu i sezonowości.
 5. Modele ARIMA
  • modele stacjonarne i niestacjonarne (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA),
  • identyfikacja modelu i estymacja jego parametrów,
  • analiza poprawności dopasowania modelu — diagnostyka,
  • wybór optymalnego modelu dla danych.
 6. Prognozowanie szeregów
  • najprostsze (naiwne) metody prognozowania,
  • prognozowanie na podstawie modeli ARIMA,
  • algorytmy wygładzania wykładniczego,
  • prognozy oparte na dekompozycji,
  • ocena i porównanie dokładności prognoz.

Spis treści

Dowiedz się, jak wygląda spis treści książki

Fragmenty

Wahasz się, czy kupić książkę? Przeczytaj fragmenty, może Cię zachęcą:


Dane do książki

Wszystkie dane do książki znajdują się w pakiecie TSAFBook, który trafi na serwer CRAN i będzie możliwy do instalacji jak każdy inny pakiet.

Zanim to się stanie, ściągnij pakiet:

Korzystając z danych z pakietu pamiętaj o cytowaniu (uruchom w R: library(TSAFBook); citation("TSAFBook")).

Jeśli chcesz skorzystać z danych do innego celu lub analizować je w innym programie, to możesz wczytać je z plików w innych formatach (spakowane w plikach .zip):

Korzystając z danych pamiętaj proszę o cytowaniu książki — zgodnie z informacjami podanymi poniżej.


Kody dla R

Dla wygody czytelników umieściliśmy na stronie większe fragmenty kodów w postaci uporządkowanych skryptów.


Rysunki w kolorze

Chcesz skorzystać z książki podczas wykładów, prezentacji, czy do innych celów? Poniżej dostępne są rysunki w kolorze. Pamiętaj tylko o zachowaniu informacji o wydawcy i partnerze książki (znak wodny) oraz o odpowiednim podaniu źródła i cytowaniu (informację o sposobie cytowania znajdziesz poniżej):


Jak cytować?

Jeśli chcesz zacytować książkę lub skorzystać z rysunków, to zrób to tak:

,,Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R”, A. Zagdański, A. Suchwałko, PWN, 2015, ISBN 978-83-01-18356-1, URL http://TSAFBook.quantup.pl

A jeśli używasz LaTeXa, to w taki sposób:

@BOOK{tutajTwojKluczBibtexa,
 title = {Analiza i prognozowanie szeregów czasowych.
      Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R},
 publisher = {PWN},
 year = {2015},
 note = {{ISBN} 978-83-01-18356-1},
 url = {http://TSAFBook.quantup.pl},
 author = {Zagdański, A. and Suchwałko, A.}
}


Errata

Tutaj znajdą się informacje o ważniejszych błędach dostrzeżonych po wydrukowaniu książki. Jak już je dostrzeżemy.


Dodatkowe materiały

W książce znajduje się dużo referencji do dodatkowych materiałów. Najważniejsze linki podajemy tutaj:Kontakt z autorami

Chcesz się skontaktować z którymś z autorów (w dowolnej sprawie)? Oto nasze adresy mailowe:

 • Adam: a [k-r-o-p-k-a] zagdanski [na-serwerze] gmail [k-r-o-p-k-a] com
 • Artur: artur [na-serwerze] quantup [k-r-o-p-k-a] pl

Spróbuj ponownie