Prowadzimy szkolenia

  • Uczymy data miningu, pracy z systemem R, zarządzania ryzykiem, budowy modeli predykcyjnych i scoringowych, analizy szeregów czasowych oraz statystyki.
  • Nasze szkolenia dają użyteczną wiedzę i praktyczne umiejętności dzięki temu, że mamy doświadczenie praktyczne, biznesowe i naukowe.
  • Organizujemy szkolenia otwarte oraz dopasowane do potrzeb szkolenia wewnętrzne. Warsztaty komputerowe zajmują przynajmniej połowę szkolenia.
  • Używamy głównie darmowego oprogramowania i udostępniamy obszerne materiały ułatwiające pracę z własnymi danymi.
Sprawdź
Dowiedz się, czego możesz nauczyć się na naszych szkoleniach.

Analizujemy dane

  • Wiemy z doświadczenia, że często nawet liderzy swoich branż nie wykorzystują optymalnie potencjału danych.
  • Możemy poprawić funkcjonowanie Twojego biznesu właściwie wykorzystując dane zebrane przez Twoją firmę. Dzięki temu zyskasz lub zwiększysz przewagę nad konkurencją.
  • Analizujemy dane i wyciągamy wnioski, budujemy modele statystyczne, optymalizujemy procesy biznesowe.
  • Wyniki i wnioski przedstawiamy w postaci czytelnych wykresów i raportów.
  • Tworzymy też programy analizujące dane.
Sprawdź
Dowiedz się, jak możemy poprawić efektywność Twojego biznesu.

Spróbuj ponownie