Analizujemy dane

  • Wiemy z doświadczenia, że często nawet liderzy swoich branż nie wykorzystują optymalnie potencjału danych.
  • Możemy poprawić funkcjonowanie Twojego biznesu właściwie wykorzystując dane zebrane przez Twoją firmę. Dzięki temu zyskasz lub zwiększysz przewagę nad konkurencją.
  • Analizujemy dane i wyciągamy wnioski, budujemy modele statystyczne, optymalizujemy procesy biznesowe.
  • Wyniki i wnioski przedstawiamy w postaci czytelnych wykresów i raportów.
  • Tworzymy też programy analizujące dane.
Sprawdź
Dowiedz się, jak możemy poprawić efektywność Twojego biznesu.

Prowadzimy szkolenia

  • Uczymy data miningu, pracy z systemem R, zarządzania ryzykiem, budowy modeli predykcyjnych i scoringowych, analizy szeregów czasowych oraz statystyki.
  • Nasze szkolenia dają użyteczną wiedzę i praktyczne umiejętności dzięki temu, że mamy doświadczenie praktyczne, biznesowe i naukowe.
  • Organizujemy szkolenia otwarte oraz dopasowane do potrzeb szkolenia wewnętrzne. Warsztaty komputerowe zajmują przynajmniej połowę szkolenia.
  • Używamy głównie darmowego oprogramowania i udostępniamy obszerne materiały ułatwiające pracę z własnymi danymi.
Sprawdź
Dowiedz się, czego możesz nauczyć się na naszych szkoleniach.

Prowadzone projekty EU

QuantUp Artur Suchwałko realizuje projekt pn. „Doradztwo w zakresie strategii rozwoju oraz strategii sprzedaży usług przedsiębiorstwa QuantUp Artur Suchwałko” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, schemat 1.3. C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.
Sprawdź

Projekty EU - zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi doradczej w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF.
Sprawdź

Projekty EU - rozstrzygnięcia zapytań ofertowych

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego zlecenia usługi doradczej w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF.
Sprawdź

Spróbuj ponownie