01. Wyzwanie

Nowoczesne metody windykacji oparte są na procesach łączących środki prawne i polubowne. Ich skuteczność jest często głównym czynnikiem decydującym o sukcesie firm działających w branży windykacyjnej. Właściwy dobór metod windykacyjnych jest kluczowym elementem postępowania. Koszt oraz wydajność to dwa główne kryteria, które windykatorzy biorą pod uwagę podejmując decyzje, które procedury wykorzystać. Nasz klient – wiodąca polska firma windykacyjna – widziała duży potencjał poprawy w ich istniejącym procesie odzyskiwania wierzytelności. Poproszono nas zatem o analizę i usprawnienie ich procedur.

02. Nasze rozwiązanie

Na początek skoncentrowaliśmy się na dokładnym zbadaniu istniejących procedur naszego klienta, aby lepiej zrozumieć problem, z którym się borykał. Korzystając z tej wiedzy zaproponowaliśmy niestandardowe rozwiązanie oparte na modelu behawioralnym, a następnie je zaprojektowaliśmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy.

Przygotowany przez nas system pozwala analizować dane, a następnie wyznaczać kroki, które ubezpieczyciel powinien podjąć w celu zmaksymalizowania szans na odzyskanie długu w ramach budżetu przydzielonego na konkretne postępowanie. Po jego wdrożeniu przeszkoliliśmy zespół naszego klienta, aby mógł on w pełni wykorzystywać nowe rozwiązanie, a także dalej je udoskonalać i rozwijać już bez naszego udziału.

03. Rezultaty

Wkrótce po wdrożeniu nowego systemu nasz klient odnotował poprawę wydajności procesu o około 20%. Ta zmiana pozytywnie wpłynęła na wskaźniki odzyskiwania wierzytelności, co przełożyło się na znaczące ograniczenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów.