O branży ubezpieczeniowej:

Globalna wartość składek ubezpieczeniowych przekroczyła 5 bilionów dolarów w 2018 roku, stanowiąc ponad 6% światowego PKB. Chociaż przewiduje się, że globalne składki ubezpieczeniowe wzrosną o kolejne 3%, tendencja ta utrzymuje się głównie na rynkach wschodzących i jest znacznie niższa w rozwiniętych gospodarkach. Rynek jest podzielony przede wszystkim na ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne - a oba te segmenty charakteryzują się różnymi cechami i dynamiką.

Wyzwania branży ubezpieczeniowej:

Pomimo pozytywnych prognoz wzrostu, przed firmami z branży ubezpieczeniowej stoi cały szereg wyzwań, w tym odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów w zakresie zakresów ubezpieczenia oraz ich kosztów. Oszustwa ubezpieczeniowe stanowią poważny problem w branży od wielu lat, negatywnie wpływając na konkurencyjność cen oferowanych polis. Szacuje się, że bezpodstawne roszczenia stanowią nawet 10% wszystkich wydatków związanych z wypłatą odszkodowań, generując znaczne straty tak dla ubezpieczycieli, jak i klientów, ponieważ dodatkowe koszty przekładają się na wyższe składki dla wszystkich. Ze względu na dużą liczbę otrzymywanych wniosków wielu ubezpieczycieli zmaga się z niewydolnymi systemami, które nie wyłapują potencjalnie bezpodstawnych roszczeń, co prowadzi do wypłaty nieuzasadnionych odszkodowań.

Nasze rozwiązanie:

Dzięki algorytmom Machine Learning nasze rozwiązanie usprawnia wykrywanie podejrzanych wniosków. Pomoże Ci to zidentyfikować potencjalne próby oszustwa wymagając jedynie ograniczonych zasobów do ich analizy. Nasze rozwiązanie wykorzystuje dane z wielu źródeł, takich jak opisy roszczeń i polisy ubezpieczeniowe, szczegóły zajść oraz ich tekstowe opisy, a także dane historyczne dotyczące wszystkich zaangażowanych w sprawę stron. Zmniejszenie liczby czynników prognostycznych sprawia, że model jest prostszy i bardziej niezawodny. W rezultacie nasze rozwiązanie pomaga poprawić wykrywalność nawet o 60% i zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni od jego wdrożenia.

Nasze podejście
Precyzja i dokładność

Osiągana przez modele wartość prawdziwie pozytywna na poziomie 80% oznacza, że nasze rozwiązanie bardzo skutecznie wykrywa podejrzane roszczenia. Możesz poddać je dalszej analizie, a w rezultacie uniknąć konieczności nieuzasadnionych wypłat i cieszyć się pewnym oraz szybkim ROI.

To, co najlepsze z obu światów

W naszych rozwiązaniach stawiamy zarówno na klasyczne metody statystyczne, jak i zaawansowaną analizę danych – dzięki czemu Twoja firma ubezpieczeniowa może skorzystać z obu tych podejść maksymalizując efekty.

Wykorzystanie danych z wielu źródeł

Nasze rozwiązanie wyciąga dane z dokumentów tekstowych i wielu innych źródeł – w tym wcześniej analizowanych wniosków – i wykorzystuje je, aby zapewnić jeszcze lepsze rezultaty.