ML / AI pozwala przewidywać zachowania klientów (modele behawioralne). Wiele branż korzysta z ich pomocy podejmując decyzje rynkowe (FMCG, bankowość, windykacja, ubezpieczenia, etc.) Co ciekawe na stabilnym rynku, zdarza się używanie tych samych modeli przez wiele lat.

Niestety modele zbudowane kiedyś, w obecnej sytuacji przestają być skuteczne, ponieważ pandemia COVID-19 wpłynie długotrwale na zachowania konsumenckie.

Klienci pytają nas o przebudowę swoich modeli. W trudnych czasach większe znaczenie niż dotychczas ma dla nich optymalizacja kosztowa podejmowanych działań oraz lepsze planowanie i aktywne zarządzanie cash flow.

Jakie są Wasze doświadczenia? Czy również jesteście zainteresowani zoptymalizowaniem działania firmy wykorzystując modelowanie behawioralne?