Dla kogo
jest ten kurs?

Choć metody statystyczne są regularnie wykorzystywane do planowania i interpretacji wyników badań naukowych, to poprawne przeprowadzenie takiej analizy wcale nie jest proste.
Wysoka dostępność oprogramowania statystycznego sprawia, że analizy często dokonuje się “automatycznie”, bez głębszego zrozumienia i pewności, na ile dobrane narzędzia i metody są adekwatne, a wnioskowanie – poprawne.

Nasze szkolenie opracowaliśmy z myślą o wszystkich pracownikach naukowych i doktorantach chcących świadomie korzystać z metod statystycznych w opracowaniu wyników badań, a następnie w publikacjach.

W trakcie szkolenia poznasz podstawowe techniki statystyczne, dowiesz się także, jak prawidłowo zaplanować badanie naukowe, tak aby uniknąć błędów na etapie analizy zgromadzonych danych. Szczególną uwagę poświęcimy optymalnemu doborowi metod (testów) statystycznych, sprawdzaniu założeń dotyczących ich stosowalności oraz
oprawnej interpretacji wyników analizy.

Umiejętności, które nabędziesz w trakcie kursu
Praktyczna znajomość technik statystycznych

Nawet jeśli dopiero stawiasz pierwsze kroki w świecie technik statystycznych, dzięki naszemu szkoleniu zdobędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami. Poznasz najważniejsze testy i nauczysz się, jak budować oraz interpretować modele statystyczne.

Zasady planowania badania statystycznego

Poznasz najważniejsze zasady planowania badania statystycznego, przedstawimy Ci też kluczowe zasady doboru odpowiednich metod i testów statystycznych do opracowania wyników badań. W rezultacie zyskasz pewność, jak przeprowadzić poprawną analizę statystyczną, co zwiększy wiarygodność Twoich badań i szansę na publikację!

Pogłębienie Twojej znajomości R

Wszystkie ćwiczenia wykonasz w praktyce na komputerze korzystając z systemu R. Na zakończenie otrzymasz od nas obszerny pakiet materiałów, który umożliwi Ci dalszy rozwój i samodzielną pracę.

Plan szkolenia

Nasze szkolenie podzielone jest na dwa kluczowe bloki, które gruntownie wyposażą
Cię w wiedzę, której potrzebujesz, aby umiejętnie planować i przeprowadzać badania
statystyczne:

Blok 1: Wnioskowanie statystyczne

● Testy statystyczne – wstępne wiadomości.
● Przegląd testów.
● Porównywanie parametrów w grupach.

Blok 2: Modelowanie statystyczne

● Przegląd modeli.
● Grupowanie predyktorów.
● Transformacje predyktorów.
● Wybór predyktorów.
● Diagnostyka modelu.
● Weryfikacja założeń modelu.
● Walidacja modelu.
● Porównywanie modeli.

Powyższa agenda to zarys ramowy, a finalny plan szkolenia jest zawsze
dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.