Nareszcie możemy poinformować oficjalnie – miło nam donieść, że QuantUp uzyskał najlepszy wynik w konkursie GovTech rozwiązując problem zdefiniowany przez KGHM Polska Miedź S.A. Jesteśmy tym bardziej dumni ze zdobytego pierwszego miejsca, że w konkursie uczestniczyło 11 zespołów, a uzyskany przez nas wynik był o ponad 30% lepszy niż firmy, która zajęła drugą pozycję.

To kolejne potwierdzenie faktu, że przetwarzanie obrazu nie ma dla nas tajemnic.

https://konkursy.govtech.gov.pl/start/postepowanie/46#wyniki_I_etapu