Terminy szkoleń

DOSTĘPNE TERMINY OTWARTYCH SZKOLEŃ DLA KATEGORII:
Ryzyko kredytowe

Szkolenie Miejsce Data Cena netto zł
Praktyczne aspekty testów warunków skrajnych (stress testów) dla ryzyka kredytowego — warsztaty Warszawa 22-23.11.2017 2.500 Zapisz się
Credit scoring w praktyce z wykorzystaniem R Warszawa 23-24.11.2017 2.850 Zapisz się
Walidacja ilościowa i jakościowa systemów scoringowych i ratingowych Warszawa 7-8.12.2017 2.850 Zapisz się
Ryzyko koncentracji Warszawa 12-13.12.2017 2.500 Zapisz się
Credit scoring dla zaawansowanych SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Budowa i walidacja modeli LGD i CCF SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Budowa i walidacja modeli PD SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Modele wyceny odpisów aktualizujących oraz rezerw (IBNR, podejście grupowe) SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Ryzyko modeli SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Metoda IRB — wymogi nadzorcze do budowy, implementacji i walidacji modeli ratingowych i scoringowych — warsztaty SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Zarządzanie ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych, czyli Rekomendacja S i T w praktyce — warsztaty SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
ICAAP w obszarze ryzyka kredytowego — podejście ilościowe — warsztaty SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Zarządzanie ryzykiem modeli z uwzględnieniem Rekomendacji W SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Zarządzanie modelami ryzyka kredytowego: budowa, monitoring i walidacja w kontekście wymogów Rekomendacji W SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Audyt modeli ratingowych i scoringowych w świetle wymogów metody IRB -– warsztaty SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE
Modelowanie ekonometryczne i statystyczne w obszarze ryzyka kredytowego — warsztaty z wykorzystaniem MS Excel i Gretl SZKOLENIE DOSTĘPNE TYLKO JAKO WEWNĘTRZNE

Spróbuj ponownie