Nasze materiały szkoleniowe

Dostarczamy uczestnikom szkoleń solidną
i przystępnie podaną porcję wiedzy.

  • Materiały są przygotowane przez nas specjalnie do szkoleń — to nie są np. ogólnodostępne książki.
  • Nasze materiały szkoleniowe są zazwyczaj obszerne (przykład 1, przykład 2) — zawierają więcej wiedzy, niż przekazujemy podczas szkolenia.
  • Podajemy referencje do literatury — można samodzielnie pogłębiać wiedzę po szkoleniu.
  • Ilustrujemy wszystko obrazkami (przykład 1, przykład 2).
  • Nie unikamy teorii i szczegółów — jeśli tylko to potrzebne (przykład 1, przykład 2).
  • Udostępniamy skrypty R wykonujące analizy (popatrz) — ułatwia to pracę z własnymi danymi.

Spróbuj ponownie