Znaleziono szkolenia

Szkolenia oznaczone tagiem: DLA AUDYTU

Praktyczne aspekty testów warunków skrajnych (stress testów) dla ryzyka kredytowego — warsztaty

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom testów warunków skrajnych (stress testów) w obszarze ryzyka kredytowego. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do budowania scenariuszy testów warunków skrajnych, a także do przeprowadzania tych testów. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty testów warunków skrajnych, ze szczególnym naciskiem na sposoby radzenia sobie podczas przekładania scenariuszy testowych na parametry ryzyka. Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz... Więcej

Audyt modeli ratingowych i scoringowych w świetle wymogów metody IRB -– warsztaty

To praktyczne szkolenie poświęcone jest zagadnieniom audytu modeli ratingowych zgodnie z podejściem IRB. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do audytu poszczególnych etapów budowy i walidacji, a także wykorzystywania modeli w metodzie IRB. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty audytu modeli, ze szczególnym naciskiem na ocenę kluczowych elementów procesu budowy i walidacji modeli przez audyt. Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne... Więcej

Spróbuj ponownie