Projekty dofinansowane przez EU

Poniżej znajdują się informacje o wykonywanych w QuantUp projektach dofinansowanych przez Unię Europejską.

DORADZTWO W ZAKRESIE STRATEGII ROZWOJU ORAZ STRATEGII SPRZEDAŻY

QuantUp Artur Suchwałko realizuje projekt pn. „Doradztwo w zakresie strategii rozwoju oraz strategii sprzedaży usług przedsiębiorstwa QuantUp Artur Suchwałko” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, schemat 1.3. C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.

W ramach projektu spółka korzysta z usługi doradczej w zakresie strategii rozwoju oraz strategii sprzedaży usług przedsiębiorstwa Quantup, obejmującej m. in. rekomendacje w zakresie skuteczniejszego dotarcia do klientów za pośrednictwem strony internetowej, a także doradztwo w zakresie możliwości i celowości wykorzystania w swoich działaniach sprzedażowych narzędzi z zakresu ITC, jak, np. system e-commerce.

Bezpośrednim efektem usług doradczej będzie powstanie następujących dokumentów:

  • Opis obecnych wyborów strategicznych
  • Strategia rozwoju
  • Opis obecnej strategii sprzedaży
  • Strategia sprzedaży

Oczekiwany wpływ na sytuację firmy

Beneficjent spodziewa się, iż otrzymane rekomendacje pozwolą mu skuteczniej docierać do potencjalnych klientów oraz zwiększą efektywność działań sprzedażowych. Wnioskodawca oczekuje, iż wdrożenie rekomendacji skutkować będzie rozwojem przedsiębiorstwa – zwiększaniem liczby klientów, przychodów oraz zysku.

  • Okres realizacji projektu: 15.04.2019 – 30.06.2019 r
  • Wartość projektu: 60.614,40 zł
  • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 41.888,00 zł

Spróbuj ponownie