O firmie

QuantUp: szkolenia, projekty analityczne i programowanie.

Firma QuantUp specjalizuje się przede wszystkim w szkoleniach dla osób stosujących w swojej pracy metody ilościowej analizy danych.

Oprócz szkoleń oferujemy usługi związane z analizą danych, modelowaniem i programowaniem. Zajmujemy się głównie większymi, niestandardowymi projektami.

Osoby pracujące z QuantUp mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniach komercyjnych, nauczaniu, bankowości, modelowaniu statystycznym, pracy naukowej oraz tworzeniu oprogramowania. Stosujemy metody ilościowe i uczymy, jak je stosować.

Boost up your quantitative skills with quantup!Boost up your quantitative skills with quantup!

Spróbuj ponownie