Referencje

Przeczytaj, jak naszą pracę oceniają klienci.

Schneider Electric

,,[...] Everything was prepared specifically to cater to our need and we even worked with our own data. The scope was appropriately tailored and level of sophistication was perfect. During the cooperation Artur showed that he has a rare blend of communication skills, depth of knowledge, broad experience and provided a flawless transfer of knowledge to our team.
[...] The analytical services provided by QuantUp are unique. I fully recommend QuantUp as a proven business partner that recognizes the needs of the customer and provides excellent analytical services for even the most idiosyncratic of situations.”Zobacz oryginał

KRUK SA

,,W czerwcu 2014 roku Artur Suchwałko, z firmy QuantUp, przeprowadził dla statystyków z kilku Zespołów Analitycznych firmy KRUK SA dedykowane trzydniowe warsztaty. Były one poświęcone zaawansowanym zagadnieniom związanym z budową modeli predykcyjnych i dopasowaniem ich do środowiska biznesowego, w którym mają być zaimplementowane. Warsztaty zostały przygotowane specjalnie na nasze potrzeby, na podstawie naszej listy tematów oraz na danych odzwierciedlających nasze dane. Warsztaty te były kontynuacją rozpoczętej w roku 2011, korzystnej dla nas współpracy.

[...] Korzyści biznesowe, jakie osiągnęliśmy dzięki współpracy, to głównie lepsza jakość powstających modeli, oraz skrócenie czasu przygotowania poszczególnych modeli o połowę!

[...] Polecamy firmę QuantUp jako zespół wyjątkowych specjalistów w dziedzinie statystycznej analizy danych i modelowania statystycznego oraz jako sprawdzonego partnera biznesowego.”Zobacz oryginał

Krajowy Rejestr Długów BIG SA

,,[...] Artur Suchwałko szkolił pracowników Zespołu Analiz i Raportów z zagadnień statystycznych, prowadzenia projektów analitycznych oraz kluczowej w biznesie komunikacji między analitykami a kadrą kierowniczą. Wykonywał prace analityczno-eksperckie w obszarze obecnych produktów oraz związane z nowymi możliwościami biznesowymi. Współpraca w tym zakresie odbywała się także na poziomie Zarządu Firmy.

[...] Dzięki współpracy znacznie skróciliśmy czas wdrożenia analityków danych do pracy w nowych obszarach biznesowych. Uniknęliśmy wielu problemów technicznych, co znacząco skróciło czas oczekiwania na rozwiązania analityczne w organizacji.

[...] Polecamy firmę QuantUp jako sprawdzonego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.”Zobacz oryginał

KRUK SA

,,Za największą zaletę współpracy z dr. Arturem Suchwałko uznaję to, że program warsztatów został „uszyty na miarę” konkretnych potrzeb analityków KRUK S.A. biorących udział w szkoleniu. Ponadto spotkania przebiegały w swobodnej atmosferze, do czego w dużej mierze przyczynił się sam prowadzący zachęcając do zadawania pytań i otwartej wymiany zdań. Nie oznacza to jednak, że dyskusje odbiegały od tematu czy kończyły się niepotrzebnymi dygresjami.
[...] Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę QuantUp jako sprawdzonego i kompetentnego partnera w zakresie szkoleń merytorycznych dla analityków budujących modele scoringowe i predykcyjne. Wysokie kompetencje merytoryczne oraz elastyczność w zakresie tematyki szkoleń gwarantują, że skorzystamy z usług firmy QuantUp jeszcze niejednokrotnie.Zobacz oryginał

Casus Finanse

,,W okresie luty-kwiecień roku 2015 Artur Suchwałko z firmy QuantUp przeprowadził dla analityków firmy Causus Finanse SA dziesięciodniowy cykl szkoleniowy.
[...] Efektem szkolenia jest wzrost kompetencji i umiejętności analityków w zakresie analizy danych, modelowania i znajomości narzędzi.
[...] Uzupełniliśmy ten cykl szkoleń o audyt naszych modeli służących do wyceny kupowanych wierzytelności. Dzięki temu opracowaliśmy wspólnie sposoby na usprawnienie modelu oraz procesu wyceny.
[...] Polecamy firmę QuantUp jako dostawcę wysokiej jakości niestandardowych szkoleń z analizy danych i modelowania statystycznego w biznesie.”Zobacz oryginał

Raiffeisen Bank

,,[...] Prowadzący pokazuje w czasie szkoleń duże doświadczenie praktyczne, co widać na licznych przykładach i odniesieniach do praktycznych problemów z budową i walidacją modeli dzięki czemu zajęcia nie miały cech akademickiego wykładu i pozwalały na łatwe przeniesienie teorii na grunt praktyki. Widać także dużą łatwość w przekazywaniu skomplikowanego materiału w prosty sposób i umiejętność nawiązania kontaktu ze wszystkimi uczestnikami szkolenia.”Zobacz oryginał

DNB Bank Polska SA

,,W lutym i marcu 2016 roku Pan Artur Suchwałko przeprowadził dla pracowników naszego Banku specjalistyczne konsultacjew zakresie walidacji modeli ryzyka kredytowego i innych modeli. Tematyka konsultacji była bardzo szczegółowo omówiona przed spotkaniami. Dzięki temu były one efektywne i pozwoliły zrealizować założone cele biznesowe.
Konsultacje usprawniły procesy walidacji dzięki przedstawieniu odpowiednich narzędzi statystycznych, sposobów korzystania z nich, a także wykorzystania systemu statystycznego R.
Trudno było znaleźć firmę i konsultanta, który jest w stanie przeprowadzić podobnie specjalistyczne konsultacje. Praca została wykonana w sposób w pełni profesjonalny. Jesteśmy zadowoleni ze sposobów współpracy i jej efektów. Rekomendujemy Pana Artura Suchwałkę z firmy QuantUp jako kompetentnego specjalistę w dziedzinie wykorzystania metod statystycznych w bankowości.”Zobacz oryginał

PGNiG

,,[...] Prowadzone przez Panów dr. inż. Artura Suchwałko i dr. inż. Adama Zagdańskiego czterodniowe szkolenie z zakresu systemu R i prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem R odznaczało się profesjonalnym podejściem oraz bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym. Możliwość luźnej komunikacji sprawiła, że mimo intensywności szkolenia przebiegło ono w bardzo sympatycznej atmosferze, która zdecydowanie zachęcała do zadawania dodatkowych pytań, na które otrzymywaliśmy w pełni wyczerpujące odpowiedzi. Dużą zaletą była praca na naszych danych. Dzięki solidnemu przygotowaniu oraz wysoko rozwiniętym umiejętnościom przekazywania wiedzy, obaj prowadzący w sposób profesjonalny i przystępny dla wszystkich uczestników omówili temat szkolenia. Jakość otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz materiałów z części prezentacyjnych była bez zastrzeżeń i w pełni spełniała nasze oczekiwania. Dodatkowym atutem były również otrzymane skrypty pomagające w dalszej pracy na danych.
Z przyjemnością polecamy szkolenia prowadzone przez ekspertów z firmy QuantUp”Zobacz oryginał

T-Mobile

,,W maju 2016 pracowaliśmy podczas wspólnych warsztatów z Arturem Suchwałko z firmy QuantUp nad nową segmentacją marketingową klientów pre-paid. Efektem tej współpracy jest produkcyjnie wdrożona segmentacja.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, sposobu oraz efektywności współpracy. Współpraca pozwoliła nam na przygotowanie segmentacji szybko oraz przy odpowiednim wykorzystaniu wiedzy biznesowej i danych. Optymalizowaliśmy też proces ze względu na czasochłonność pozyskiwania niezbędnych danych.
Rekomendujemy firmę QuantUp jako pewnego partnera biznesowego w poważnych projektach analitycznych.”Zobacz oryginał

Allegro Group

,,W dniach 26-28.03.2014 dr inż. Artur Suchwałko z firmy QuantUp przeprowadził trzydniowe szkolenie dla zróżnicowanej grupy analityków oraz zaawansowanych analityków z różnych obszarów biznesu Grupy Allegro.
Podczas pierwszej części szkolenia uczestnicy poznali system R od podstaw, aż do zaawansowanych jego możliwości. Trzeciego dnia pracowali na naszych danych dotyczących klientów. Były budowane różne rodzaje segmentacji, poznając ten proces i dowiadując się, co jest ważne z praktycznego punktu widzenia.
Treść, forma prowadzenia oraz sama organizacja szkolenia była odpowiednio dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczestników. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia i z jego rezultatów. Rekomendujemy firmę QuantUp jako dostawcę szkoleń z analizy danych i modelowania prowadzonych na bardzo wysokim poziomie. Polecamy Artura Suchwałkę jako trenera, który elastycznie dopasowuje się do potrzeb grupy, nie tracąc przy tym z oczu określonych do realizacji celów dla szkolenia.”Zobacz oryginał

GetBack SA

,,W lipcu 2016 roku Pan Artur Suchwałko [...] przeprowadził dla pracowników GetBack SA szkolenie z systemu statystycznego R i RStudio. Podczas tego szkolenia pracownicy GetBack SA poznali praktyczne aspekty pracy w R i RStudio, poprzez pracę z danymi i wizualizację aż do powtarzalnej analizy danych.
Prowadzący szkolenie był komunikatywny i widać było jego duże doświadczenie w pracy z firmami windykacyjnymi. Przy okazji szkolenia pracownikom GetBack SA udało się też rozwiązać technicznych problemów dotyczących optymalizacji pracy systemu. Szkolenie pozwoliło pracownikom GetBack SA na poznanie zasad korzystania z systemu R oraz RStudio w szerszym niż dotąd zakresie, umożliwiając automatyzację i przyspieszenie obecnie wykonywanych zadań.
Polecamy QuantUp Artur Suchwałko zarówno firmom, które chcą rozpocząć pracę z pakietem R, jak i podmiotom, które są w tym spektrum zaawansowane.”Zobacz oryginał

Europejski Fundusz Leasingowy

,,Firma QuantUp w dniach 14-15.12.2015 przeprowadziła dla Europejskiego Funduszu Leasingowego SA szkolenie z zakresu ,,Credit scoring w praktyce z wykorzystaniem R”.
Szkolenie miało na celu wprowadzenie nowych pracowników w zagadnienie konstrukcji scoringów oraz poszerzenie wiedzy merytorycznej osób pracujących w tym obszarze. Poza standardowym zakresem, szkolenie uzupełnione zostało o zagadnienia przygotowane specjalnie dla wewnętrznych, specyficznych potrzeb grupy szkoleniowej.
Wyrazy uznania chciałabym przekazać dla Trenera, Pana Artura Suchwałko, który zaprezentował profesjonalne, oparte na własnym doświadczeniu warsztaty, dzieląc się w wysokospecjalistyczną wiedzą.
Mamy przyjemność rekomendować Pana Artura Suchwałko jako eksperta w obszarze budowy modeli scoringowych i predykcyjnych, a firmę QuantUp jako dostawcę specjalistycznych szkoleń dla branży finansowej.”Zobacz oryginał

International Paper

,,At the end of 2015 Artur Suchwalko from QuantUp company delivered training session, Data Mining, for International Paper’s employees. The main goal of this training session was to grow analytical skills that are used in decision making process and business recommendations.
The scope of this training session was: investigation of relationship between phenomena, analysis and forecasting of time-dependent data, elements of more advanced data visualization, and presentation of results of analytical work.
The training session was individually crafted for International Paper, using the original and live data from the company. The participants worked in groups and the training session was really interactive. The atmosphere was engaging and encouraging to ask questions related to the areas discussed. The members of the groups shared feedback that they really enjoyed the training, especially with data visualization and presentation.
The main outcome that is visible after the training session is the usage of various analytical methods and supporting business recommendations with the data.
We confirm that if you need non-standard training session or analytical support you can count on QuantUp company. We recommend them as a solid and professional business partner.”Zobacz oryginał

Orange

,,Potwierdzam, że w dniach 23-24.11.2015 Pan Artur Suchwałko z firmy QuantUp przeprowadził dla pracowników Business Insights szkolenie ,,Data mining w praktyce z wykorzystaniem R”.
Zakres szkolenia obejmował budowę modeli predykcyjnych, analizę skupień oraz metody redukcji wymiaru. Szczególny nacisk położony był na modelowanie statystyczne w R z wykorzystaniem dużych danych.
Szkolenie zostało wykonane profesjonalnie, z pełnym zaangażowaniem osoby prowadzącej.”Zobacz oryginał

Polkomtel Sp. z o.o.

,,W grudniu 2015 Artur Suchwałko z firmy QuantUp przeprowadził dla pracowników Zespołu Analiz Data Mining Departamentu Business Intelligence szkolenie z zakresu analizy sekwencji i odkrywania wzorców sekwencyjnych w R. Szkolenie było przygotowane specjalnie dla naszych potrzeb.
Szkolenie spełniło wszystkie nasze oczekiwania i było przeprowadzone w elastyczny sposób, a dzięki komunikatywności i doświadczeniu pana Artura mogliśmy bez problemu wielokrotnie odnosić się do naszych konkretnych case’ów biznesowych. Liczymy, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia przydają nam się w prowadzonych w Firmie ważnych projektach analitycznych.
Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę QuantUp do realizacji zadań szkoleniowych.”Zobacz oryginał

T-Mobile

,,[...] Szkolenie obejmowało system R w zakresie praktycznego wykorzystania w analizach sprzedaży w rynku telekomunikacyjnym.

Uczestnicy potwierdzają, że warsztaty spełniły ich oczekiwania i cechowały się wysokim profesjonalizmem. Zakres był dostosowany do potrzeb naszych pracowników i specyfiki branży, dzięki indywidualnemu przygotowaniu programu. Praktyczny i interaktywny charakter szkolenia spowodował, że osoby biorące w nim udział wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy.

Z przekonaniem i odpowiedzialnie możemy polecić firmę QuantUp jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”Zobacz oryginał

ING Bank Śląski SA

,,W dniach 19-20.10.2015 Pani Aleksandra Babiarz z firmy QuantUp poprowadziła dla pracowników naszego Banku szkolenie "Praktyczne testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego". Obejmowało ono szeroki zakres zagadnień związanych z kompleksowym procesem testów warunków skrajnych. [...]
Mimo zróżnicowanej grupy uczestników szkolenie zostało poprowadzone bardzo dobrze i spełniło swoje zadanie. Opinie uczestników szkolenia były pozytywne.”Zobacz oryginał

Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy

,,W maju 2015 roku dr inż. Artur Suchwałko przeprowadził dla grupy pracowników naszego Instytutu specjalistyczne szkolenie dotyczące analizy i prognozowania dla szeregów czasowych. Zakres obejmował dodatkowo ujednolicenie odstępów w szeregach czasowych, wykrywanie i usuwanie obserwacji nietypowych, podstawy analizy zależności szeregów czasowych oraz specjalistyczny preprocessing wielowymiarowych szeregów czasowych.
Podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas szkolenia był język R. Pracowaliśmy na własnych danych i dzięki temu szkolenie było bardzo dobrze dopasowane naszych do potrzeb.
Szkolenie umożliwiło nam zrozumienie sposobu pracy z szeregami czasowymi w R. Poznaliśmy wszystkie metody potrzebne do rozpoczęcia pracy z naszymi danymi. Dzięki temu zbudowaliśmy solidne podstawy do dalszej pracy naukowej. Korzystamy też z przygotowanych specjalnie na szkolenie skryptów.
Prowadzący podszedł do szkolenia z zaangażowaniem i bardzo elastycznie. Udało nam się uzyskać odpowiedzi na wiele dodatkowych pytań.
Rekomendujemy firmę QuantUp jako sprawdzonego dostawcę wiedzy. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i elastyczności pracowników jest ona jedną z niewielu firm mogących wspierać także naukowców. Spodziewam się, że będziemy kontynuować współpracę.”Zobacz oryginał

Uniwersytet Gdański

,,Pod koniec roku 2015 Artur Suchwałko z firmy QuantUp przeprowadził dla mnie indywidualne, dwudniowe, specjalistyczne szkolenie z zakresu R. Szkolenie rozpoczęło się solidnym wprowadzeniem do R i przejściem przez wszystkie fazy pracy z danymi w tym środowisku, od wczytywania do prezentacji wyników. Drugi etap szkolenia to przegląd metod analizy skupień (grupowania) oraz wskaźników oceniających jakość powstających grupowań. Zajmowaliśmy się także używanymi przeze mnie niestandardowymi algorytmami.
Pracowaliśmy głównie z wykorzystywanymi przeze mnie w pracy rzeczywistymi danymi. Warsztaty były bardzo efektywne i przebiegły w przyjemnej atmosferze. Ponadto prowadzący wykazał się dużą elastycznością w prowadzeniu zajęć, co pozwoliło na idealne dopasowanie ich treści merytorycznej do moich specyficznych potrzeb.
Jestem bardzo zadowolona z wyników warsztatów i przekonana, że szkolenia prowadzone przez firmę QuantUp pomogą innym naukowcom w pracy w R i analizie danych w tym narzędziu.”Zobacz oryginał

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

,,W czerwcu 2016 roku firma QuantUp przeprowadziła w IITD indywidualne szkolenie z zakresu testów permutacyjnych i bootstrapowych w R. Zakres tego specjalistycznego szkolenia został przygotowany zgodnie z moim zamówieniem, specjalnie na potrzeby słuchacza. Otrzymałem kody w R pomagające w dalszej pracy.
Prowadzący szkolenie dr Andrzej Dąbrowski jest osobą wyjątkowo kompetentną i otwartą na dyskusję. Ma ogromne doświadczenie w zastosowaniach statystyki. Przekazuje wiedzę w prosty sposób, ale jednocześnie nie unika odpowiedniego rygoru matematycznego tam, gdzie jest to niezbędne. Objaśnienia są obrazowe i efektywne.
Efektem szkolenia jest znaczne zwiększenie wiedzy w zakresie tematu szkolenia. Dzięki otrzymanym skryptom dla R dalsza samodzielna praca jest ułatwiona.
Jestem zadowolony z przebiegu i efektów szkolenia. Polecamy firmę QuantUp jako mogącą zrealizować na najwyższym poziomie nawet bardzo nietypowe projekty analityczne.”Zobacz oryginał

Eurocash

,,[...] Szkolenie było dopasowane do naszych potrzeb dzięki skorzystaniu z naszych, rzeczywistych danych. Dzięki wykorzystaniu tych danych, a nie danych fikcyjnych, mogliśmy podczas warsztatów zetknąć się z problemami, z którymi spotykają się analitycy danych biznesowych. Po szkoleniu widzimy, gdzie przydają się poznane narzędzia i metody.
Polecamy QuantUp jako rzetelnego i solidnego partnera biznesowego.”Zobacz oryginał

Euro Bank

,,[...] Prowadzący był otwarty na dyskusje, a atmosfera sprzyjała zadawaniu pytań. Otrzymaliśmy bardzo obszerne i starannie przygotowane materiały szkoleniowe z referencjami do literatury ułatwiające dalszą pracę i naukę.
Unikatową cechą Pana Artura jest kombinacja ścisłej wiedzy, praktycznego doświadczenia biznesowego i dużej komunikatywności. Polecamy szkolenia z metod ilościowych oferowane przez Pana Artura Suchwałko.”Zobacz oryginał

ING Bank Śląski

,,[...] w czerwcu 2015 roku pan Artur Suchwałko z firmy QuantUp przeprowadził dla nas trzydniowe szkolenie z zakresu budowy modeli scoringowych.
Przygotowany wspólnie zakres szkolenia obejmował całość procesu budowy modeli, od przygotowania danych do oceny jakości modelu. Możliwość pracy na własnych, rzeczywistych, danych oraz korzystanie z systemu R umożliwiło wykonanie samodzielnie każdego etapu budowy modelu.
Szkolenie było przeprowadzone w przystępny sposób, w miłej atmosferze i co ważne efektywnie, ponieważ osoby, które przyszły na szkolenie bez doświadczenia w zakresie budowy modeli scoringowych, po szkoleniu będą w stanie budować samodzielnie pierwsze modele.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia oraz z jego efektów. Polecamy firmę QuantUp jako rzetelną firmę posiadającą wysokie kompetencje w dziedzinie modelowania predykcyjnego i przekazywania wiedzy z tego zakresu.”Zobacz oryginał

Kruk SA

,,[...] Osoby, które przed szkoleniem nie miały praktycznie żadnego doświadczenia w budowie modeli, po szkoleniu potrafiły prawie samodzielnie zbudować swoje pierwsze modele i wdrożyć je w firmie. Natomiast osoby bardziej doświadczone w modelowaniu uporządkowały swoją wiedzę i umiejętności oraz zostały zainspirowane do oprogramowania pewnych cyklicznych czynności w pakiecie R na potrzeby całego Zespołu.
Polecam współpracę z firmą QuantUp w zakresie szkoleń dla budujących modele scoringowe i inne modele predykcyjne.”Zobacz oryginał

Ministerstwo Finansów

,,Niniejszym potwierdzam, że firma QuantUp Artur Suchwałko przeprowadziła szkolenie „System R dla zaawansowanych” dla 11 pracowników Departamentu Polityki Makroekonomicznej.

[...] Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenie spełniło oczekiwania naszych pracowników, zostało ocenione przez uczestników jako przydatne. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów, obydwie formy zostały ocenione wysoko. Trener, pan Artur Suchwałko, dał się poznać jako osoba o wysokich kwalifikacjach, komunikatywna i skutecznie zachęcająca do współpracy.

[...] W związku z wysoką oceną współpracy z firmą QuantUp Artur Suchwałko, rekomendujemy ją jako organizatora szkoleń wysokiej jakości.”Zobacz oryginał

FAMUR Institute

,,[...] Warsztaty z tematyki eksploracyjnej analizy szeregów czasowych w interesującym nas zakresie to temat niestandardowy. W związku z tym szkolenie zostało przygotowane dokładnie na nasze potrzeby [...]
Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i w przyjemnej atmosferze. Obaj prowadzący, Artur Suchwałko i Adam Zagdański, posiadają dużą wiedzę i wieloletnie doświadczenie praktyczne. W znakomity sposób łączą ponadprzeciętną wiedzę teoretyczną z omawianego zakresu z umiejętnościami praktycznego podejścia do rozwiązywania faktycznych problemów i jasnym sposobem przekazywania wiedzy.

Szkolenie pozwoliło nam w krótkim czasie efektywnie rozpocząć pracę w nowym środowisku z dużą wiedzą analityczną i dobrymi praktykami programistycznymi.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę QuantUp jako rzetelnego partnera biznesowego w zakresie niestandardowych projektów związanych ze statystyką i analizą danych.Zobacz oryginał

Millennium Bank

,,[...] Pan Artur Suchwałko profesjonalnie przekazał wiedzę z zakresu zaawansowanych metod modelowania ryzyka kredytowego, popartą umiejętnościami zastosowania odpowiednich technik w praktyce skutecznie angażując uczestników szkolenia.
Bank Millennium SA rekomenduje firmę QuantUp jako firmę potrafiącą na wysokim poziomie zaspokoić potrzeby swoich klientów.”Zobacz oryginał

Raiffeisen POLBANK

,,[...] Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego dr. Adama Zagdańskiego oraz jego wysoką, praktyczną znajomość omawianych zagadnień oraz stosowanych narzędzi.
Bardzo mocnym elementem szkolenia były także przygotowane dla każdego uczestnika materiały. Opracowany osobno dla każdej części szkolenia materiał może znakomicie spełniać funkcję źródła wiedzy teoretycznej w zakresie analizy szeregów czasowych, zastępując w tym niejeden podręcznik tematyczny.
[...]
W imieniu całego Zespołu Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Polbank polecam firmę QuantUp i jej pracowników jako sprawdzone źródło wiedzy na temat metod ilościowych, wszystkim pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w tej tematyce.”Zobacz oryginał

ING Bank

,,[...] Bardzo bogaty i intensywny program szkolenia przeprowadzony został profesjonalnie, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dużą wartością dwudniowych warsztatów było nie tylko świetne przygotowanie teoretyczne prowadzącego, ale również jego bogata praktyka zawodowa.
Szkolenie zostało ocenione przez uczestników bardzo wysoko.
Z całą pewnością polecamy prowadzącego oraz oferowane przez niego usługi szkoleniowe.”Zobacz oryginał

ULTIMO SA

,,[...] Oba warsztaty zostały przygotowane i poprowadzone w sposób profesjonalny, a program szkoleniowy został opracowany w ścisłej współpracy z naszą firmą.

Pan Artur Suchwałko został oceniony przez uczestników jako osoba kompetentna i dobrze przygotowana merytorycznie. Pracownicy najbardziej zadowoleni byli z programu szkolenia, poruszanych treści, zastosowanych metod szkoleniowych, ale przede wszystkim ze wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę QuantUp Artur Suchwałko jako rzetelnego oraz godnego polecenia partnera.”Zobacz oryginał

Raiffeisen Bank

,,[...] Celem szkolenia był wzrost wiedzy w zakresie metod matematycznych stosowanych przede wszystkim w prognozach makroekonomicznych oraz w obszarze modelowania ryzyka kredytowego. Szkolenie zostało poprowadzone zgodnie z harmonogramem i zapisami zawartej umowy. Trener zrealizował program szkoleniowy i całość warsztatów pod względem kompetencji prowadzącego, zawartości merytorycznej oraz przydatności zdobytej wiedzy, uzyskała wysokie oceny w ankiecie ewaluacyjnej wypełnionej przez uczestników.”Zobacz oryginał

Kruk SA

,,[...] Szkolenia prowadzone przez Pana Artura są unikatowe na polskim rynku. Z perspektywy paru miesięcy od czasu zakończenia szkolenia widzę, jak bardzo zwiększyły umiejętności analityczne mojego zespołu oraz jak przekonały do systemu R pracowników sceptycznie do niego nastawionych i zmotywowało ich do samodzielnego dokształcania się. Duża w tym zasługa świetnie przygotowanych obszernych materiałów szkoleniowych, które bardzo nam pomogły w późniejszym praktycznym wykorzystaniu nabytych na szkoleniu wiedzy i umiejętności. Istotną korzyścią ze szkolenia jest także otrzymany zbiór przykładowych skryptów R, który ułatwił nam szybką implementację poznanych rozwiązań.
Gorąco polecam szkolenia Pana Artura zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom systemu R.”Zobacz oryginał

ULTIMO SA

,,[...] Uczestnicy szkoleń zgodnie potwierdzają, że szkolenie cechowało się dużym profesjonalizmem i spełniło ich oczekiwania. Pan Artur Suchwałko dostosował szkolenie do potrzeb naszych pracowników i przygotował dla nich indywidualny program. Wszystkie jego elementy wzbudziły zainteresowanie i sprawiły, że pracownicy naszej firmy chętnie się angażowali. Praktyczny i interaktywny charakter szkolenia spowodował, że osoby biorące w nim udział wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności podczas wykonywanej pracy.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić wszystkim firmę QuantUp, jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego i, co najważniejsze, kompetentnego.”Zobacz oryginał

VSoft SA

,,[...] Zakres tematyczny szkolenia oraz formułę jego prowadzenia oceniamy wysoko. Dużym atutem prowadzonych zajęć było ciekawe i urozmaicone podejście do tematyki. Szkolenie prowadzone było przystępnie, bez zbędnych szczegółów technicznych i zbyt dużej wiedzy teoretycznej. Otrzymaliśmy obszerne materiały szkoleniowe, z których korzystamy po zakończeniu szkolenia.
Polecamy Pana Artura Suchwałko, jako solidnego partnera biznesowego w zakresie doradztwa i szkoleń dotyczących analizy danych i ryzyka kredytowego.”Zobacz oryginał

T-Mobile

,,[...] Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzają, że warsztaty spełniły ich oczekiwania i cechowały się wysokim profesjonalizmem. Zakres był dostosowany do potrzeb naszych pracowników i specyfiki branży, dzięki indywidualnemu przygotowaniu programu. Praktyczny i interaktywny charakter szkolenia spowodował, że osoby biorące w nim udział wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy.
Z przekonaniem i odpowiedzialnie możemy polecić firmę QuantUp, jako rzetelnego i kompetentnego partnera.”Zobacz oryginał

Uniwersytet Rzeszowski

,,[...] W opinii wszystkich uczestników szkolenia było ono bardzo owocne. Dostarczyło dużej porcji wiedzy na temat systemu R i możliwości jego stosowania w interesującym nas zakresie. W sposób istotny przyczyniło się do szerszego wykorzystania systemu R zarówno podczas prowadzonych przez nas zajęć dydaktycznych jak i w pracy naukowej.
Polecam szkolenia z wykorzystania systemu R prowadzone przez Pana Artura Suchwałko.”Zobacz oryginał

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

,,[...] Nikt z nas nie miał wcześniej styczności z R CRAN. Pierwszy dzień spędziliśmy na poznawaniu podstaw. Nie ukrywam, nie było to łatwe (przynajmniej dla mnie). Dzięki zaangażowaniu prowadzącego, który doskonale panował nad grupą i umiejętnie przełamywał zmęczenie. Dziesięć godzin szkolenia minęło bardzo szybko i w miłej atmosferze. Drugi dzień, choć niestety krótszy, przebiegał równie szybko. [...]
Polecam szkolenia z systemu R prowadzone przez Pana Artura. Z odpowiednio sprofilowanych szkoleń skorzystają także osoby, które nie mają wykształcenia matematycznego czy informatycznego.”Zobacz oryginał

Gdański Uniwersytet Medyczny

,,[...] Praca na rzeczywistych danych zaowocowała rozwiązaniem wielu konkretnych problemów rutynowych analiz już w trakcie trwania szkolenia. Ponadto uczestniczki szkolenia poznały zupełnie nowe, bardzo przydatne funkcje R, których zastosowanie znacznie usprawniło codzienną pracę z analizą i wizualizacją danych w R, a także otworzyło nowe możliwości w zakresie tworzenia automatycznych raportów z analiz.”Zobacz oryginał

MedicWave

,,[...] Artur went above and beyond with his dedication to this project, and its end result completely fulfilled our expectations. His creativity, flexibility and high level of technical and scientific skills were all major factors in the success of this project, and because he bestowed so much heart and professionalism info the project its end product could but only result in the highest quality.
[...] Due to our satisfaction with Artur and his professional approach to this project, we strongly recommend him as an expert in areas concerning statistical modeling and data analysis, for research, business applications as well as software product-oriented projects.”Zobacz oryginał

Siemens

,,[...] Produkt końcowy całkowicie spełnił nasze oczekiwania, a modele statystyczne będące głównym rezultatem projektu zostały pozytywnie zweryfikowane w czasie dodatkowych analiz. Podczas realizacji projektu wykonawcy wykazali się dużym zaangażowaniem, wysoką jakością pracy, elastycznością oraz terminowością.
Jesteśmy zadowoleni z profesjonalizmu wykonawcy projektu i polecamy go jako osobę rzetelną i kompetentną w dziedzinie analizy danych i modelowania statystycznego.”Zobacz oryginał

Spróbuj ponownie