ryzyko kredytowe

W dniach 4-5.12.2008 prowadzę w Warszawie dla firmy eForum szkolenie z systemów scoringowych „Zastosowanie Punktowych Metod Oceny Klientów (Rating/Scoring Kredytowy I)”. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla początkujących i wprowadza uczestników od podstaw w tematykę budowy systemów scoringowych. Najważniejsze w szkoleniu jest przedstawienie kompletnej metodologii budowy systemów scoringowych. Ważnym elementem jest omówienie pojęć z zakresu systemów scoringowych, prezentacja kolejnych etapów budowy karty scoringowej oraz ćwiczenia [...]

Ten blog będzie dotyczył moich zainteresowań zawodowych: systemu GNU R, analizy danych, statystyki obliczeniowej, data miningu oraz ryzyka kredytowego. Najprawdopodobniej na blogu będzie dominował system R. Używam go intensywnie od kilku lat. Praktycznie codziennie. Uczę studentów wykorzystania R (data mining, statystyka), wykorzystuję go podczas szkoleń i przygotowywania materiałów szkoleniowych (R ma świetne możliwości graficzne). Z systemu R korzystam także podczas pracy [...]

Spróbuj ponownie