ryzyko kredytowe

Być może ci z Was, którzy nie byli jeszcze na szkoleniu firmy QuantUp, zastanawiają się, jak takie szkolenie wygląda… Otóż, wygląda bardzo różnie Zależy to od grupy, potrzeb klienta, rodzaju szkolenia itp. itd. Czasami grupy są małe, czasami duże. Zdarzają się szkolenia prawie bez prezentacji. Na danych klienta lub naszych. Krótko mówiąc, organizujemy i prowadzimy szkolenie tak, żeby uzyskać jak najlepszy efekt [...]

1 Wstęp Bardzo często budując modele scoringowe oraz predykcyjne korzysta się bezkrytycznie z metod krokowego wyboru cech (ang. stepwise feature selection methods). Szczególnie w sytuacji, gdy wybieramy spośród wielu cech objaśniających mogących objaśniać zjawisko. Dotyczy to scoringów behawioralnych ryzyka kredytowego albo modeli opisujących zachowanie klienta w CRM albo marketingu bezpośrednim (modele np. churn, attrition czy response). Stosuje się wtedy warianty ”forward feature [...]

W dniach 15-16.12.2008 prowadzę w Warszawie dla firmy eForum szkolenie z zakresu budowy systemów scoringowych „Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej (Rating/Scoring Kredytowy II)”. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób, które miały już styczność z systemami scoringowymi i posiadają podstawową wiedzę z dziedziny ryzyka kredytowego. Podstawowe walory szkolenia to przedstawienie metody regresji logistycznej oraz całego procesu budowy karty scoringowej z wykorzystaniem regresji logistycznej – [...]

Spróbuj ponownie