Sposób pracy

Dowiedz się, w jaki sposób pracujemy.

JAK PRZEBIEGA PROJEKT?

Projekt przebiega tak, aby zoptymalizować efekt biznesowy. Pracujemy w metodologii zbliżonej do CRISP DM.

 • Podpisujemy umowę o poufności (Non-Disclosure Agreement / NDA).
 • Rozmawiamy o Twoim biznesie i celu dla projektu — chcemy zrozumieć, jak funkcjonuje Twoja firma, żeby wyniki pracy były jak najlepsze.
 • Podpisujemy umowę na niewielki projekt rozpoznawczy (studium wykonalności / feasibility study).
 • Dostarczasz niewielką porcję i/lub opis danych (w razie potrzeby w niektórych projektach mogą być zanonimizowane).
 • Rozmawiamy o danych i tym, co w nich znaleźliśmy (zdalnie lub osobiście).
 • Wspólnie decydujemy o dalszych krokach.
 • Określamy cel biznesowy dla projektu.
 • Określamy zakres i czas trwania projektu.
 • Podpisujemy odpowiednią umowę.
 • Pracujemy, kontaktując się z Tobą w razie potrzeby.
 • Robimy punkt kontrolny (zdalnie lub osobiście):
  • dostarczamy częściowe wyniki naszej pracy
  • rozmawiamy
  • w przypadku projektu z eksploracji danych dyskusja z Twoimi ekspertami o odkrytych przez nas prawidłowościach i naszych wnioskach
 • Kończymy projekt i dostarczamy wyniki pracy.
 • Pomagamy we wdrożeniu — jeśli potrzeba.

Projekt może przebiegać inaczej:

 • Dla małych i dużych projektów sposób pracy może być inny.
 • Czas trwania poszczególnych etapów różni się zależnie od wielkości projektu.
 • Dla mniejszych projektów nie jest potrzebny wstępny, rozpoznawczy, projekt.
 • W przypadku budowy modeli predykcyjnych i scoringowych nie robimy wstępnego projektu — nie jest potrzebny, ponieważ budowa modeli jest zadaniem ustandaryzowanym.

CO DOSTARCZAMY?

 • Dostarczamy wnioski wraz z uzasadnieniem, ponieważ naszym celem jest nie tylko odkrycie wiedzy, ale też zrozumienie, dlaczego tak się dzieje i przekazanie tej wiedzy klientowi.
 • Jeśli budujemy model, to dostaczamy go w czytelnej postaci — nie ukrywamy go, jak to się czasem robi.
 • Wraz z modelem dostarczamy raport, który zawiera informacje o wykorzystanych metodach — nigdy nie dostarczamy ,,czarnej skrzynki” — ułatwi to Waszym wewnętrznym ekspertom ocenę naszej pracy.
 • Opisujemy krótko, dlaczego podczas modelowania podjęliśmy takie, a nie inne decyzje.
 • Oprogramowanie dostarczamy z odpowiednią dokumentacją.
 • W przypadku tworzenia oprogramowania w R oczywiście dostarczamy kod źródłowy.
 • Dostarczamy odpowiednie algorytmy, jeśli celem było ich opracowanie lub implementacja modeli jest po stronie klienta.Z JAKICH NARZĘDZI KORZYSTAMY?

Są to przede wszystkim narzędzia darmowe, co często powoduje mniejszy koszt wdrożenia naszych rozwiązań przez klientów:

Korzystamy też z różnych narzędzi komercyjnych, głównie w projektach programistycznych. Oczywiście, pracujemy też w MS Excel.

Spróbuj ponownie