Co robiliśmy?

Dowiedz się, jakie projekty wykonali konsultanci QuantUp.

Co robiliśmy?

Pracowaliśmy i pracujemy dla znanych firm światowych (np. Schneider Electric, Pepsico, T-Mobile, International Paper), firm średniej wielkości, dla instytucji naukowych i start-upów.

Projekty, o których piszemy, były wykonywane przez naszych kluczowych konsultantów. Niektóre z nich pochodzą także z okresu pracy przed QuantUp.

Chcesz przejrzeć krótsze informacje? Zapraszamy na stronę z opisem oferty usług.

Dowiedz się, dla kogo pracowaliśmy, jakie nasi klienci uzyskali dzięki temu korzyści i co docenili uczestnicy naszych szkoleń — przejrzyj stronę "jakość".


Analiza danych, modelowanie, prace eksperckie

Najważniejszym czynnikiem ryzyka w takich projektach jest możliwość złego zrozumienia przez statystyka sposobu działania firmy i analizowanego zagadnienia. Wtedy opracowany model może nie tylko nie dać efektu, ale nawet przynieść straty.

Dzięki dużemu doświadczeniu szybko rozumiemy potrzeby firmy i unikamy takiego ryzyka. Proponujemy odpowiednie (czyli ani zbyt proste ani zbyt skomplikowane) metody rozwiązania zadania analitycznego.

Modelowanie predykcyjne

Modelowanie predykcyjne to najmocniejszy punkt naszej oferty. Budowaliśmy modele, napisaliśmy wiele wersji oprogramowania do ich budowy oraz uczymy jak budować modele. Doradzamy, jak rozwiązać trudne problemy w modelowaniu w biznesie.

Ogólne

 • Budowa wielu modeli predykcyjnych, w tym wieloletnia budowa modeli scoringów ryzyka (aplikacyjnych i behawioralnych), handlowych i innych.
 • Budowa modeli scoringowych (aplikacyjne i behawioralne scoringi ryzyka, scoringi marketingowe).
 • Projektowanie optymalnych strategii wyboru cech do budowy modeli predykcyjnych, poprawianie jakości modeli, skracanie czasu ich budowy, rozwiązywanie problemów analitycznych na bazie danych klienta.
 • Tworzenie oprogramowania do budowy modeli scoringowych (kilka wersji, różne języki programowania).
 • Od 2007 roku szkolimy zespoły analityków (blisko 1500 h szkoleniowych) dużych firm (banki, firmy windykacyjne, telekomy i inne) o różnym stopniu zaawansowania w zakresie budowy i walidacji modeli scoringowych i predykcyjnych różnych rodzajów. Są to departamenty ryzyka, CRM, marketingu bezpośredniego, sprzedaży oraz inne.

Bankowość

 • Modelowanie ryzyka operacyjnego, stopy procentowej i płynności.
 • Metodologie monitorowania modeli scoringowych.
 • Budowa modeli wykorzystywanych do prognoz budżetowych i strategicznych (w tym modele symulacyjne): przychody i koszty, w tym poziom rezerw obowiązkowych oraz wielokrotny udział w procesie budżetowym. Tworzenie oprogramowania prognozującego.
 • Modele wskazujące sposób realizacji strategicznego celu ryzyka dla produktów ratalnych poprzez wyznaczenie celów szczegółowych dla windykacji.
 • Modelowanie zachowania depozytariuszy (modele symulacyjne).
 • Modelowanie statystyczne ryzyka operacyjnego i innych rodzajów ryzyk.
 • Modele i cyklicznie sporządzane prognozy na potrzeby zarządzania ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej.
 • Tworzenie niestandardowych modeli statystycznych w bankowości.
 • Modele PD, EAD i LGD: budowa, walidacja, kwestie techniczne i regulacyjne (doradztwo).
 • Wykorzystanie predictive modeling w bankowym CRM (doradztwo).

Bioinformatyka

 • Analiza porównawcza wielu algorytmów klasyfikacji obiektów, redukcji wymiaru i wyboru cech w zastosowaniu do wykrywania biomarkerów.
 • Budowa modeli predykcyjnych, m.in. służących do rozpoznawania gatunków bakterii, diagnozowania chorób itp.

Inne

 • Wykorzystanie metod analitycznych i wybór rozwiązań programistycznych dla celów modelowania w sieci komórkowej (doradztwo).
 • Opracowanie sposobu przetwarzania danych w celu uzyskania z nich informacji dających najlepsze pod względem biznesowym możliwości opisania modelowanego zjawiska (doradztwo).
 • Niestandardowe wykorzystanie metod data miningu w biznesie (doradztwo).
 • Prace eksperckie i konsultacje pomagające w zaprojektowaniu systemu antyfraudowego wspierającego redukcję ryzyka.
 • Długoterminowe wsparcie konsultacyjne zespołów analizy danych.
 • Wykorzystanie modeli predykcyjnych w projekcie optymalizującym zużycie energii w sieciach telefonii komórkowych (consulting)
 • Modelowanie elastyczności cenowej (consulting)
 • Sposoby zwiększenia konwersji użytkowników oprogramowania (consulting)
 • Modelowanie statystyczne dla celów pozycjonowania użytkowników telefonów komórkowych.
 • Wsparcie optymalizacji transportu (modelowanie, consulting).

Data mining, text mining

 • Analiza krótkich tekstów w języku polskim dla celów analizy opinii klientów (consulting, programowanie).
 • Biblioteka do analizy text miningowej (metody z nadzorem i bez nadzoru, preprocessing; Matlab)
 • Analizy trendów w badaniach naukowych na podstawie abstractów prac z medycyny — na potrzeby rozwoju oprogramowania dla naukowców.
 • Analizy danych z platformy Medializator – agregator blogów i innych źródeł informacji
 • Analizy tendencji rozwoju systemu R na podstawie publikacji.
 • Konsultacje dla firmy profilującej klientów na potrzeby ryzyka kredytowego na bazie ich profili z Facebooka.

Analiza szeregów czasowych

 • Prognozowanie w przypadku złożonego katalogu produktów — konsultacje dla firmy produkującej materiały budowlane.
 • Opracowanie podejśćia i oprogramowania do automatycznego prognozowania szeregów czasowych.
 • Wykorzystanie metod analizy szeregów czasowych w niestandardowych zastosowaniach.
 • Usuwanie błędów pomiarowych z szeregów czasowych o złożonej strukturze (algorytmy, software).
 • Konsultacje eksperckie dla nowej firmy zajmującej się modelowaniem i prognozowaniem w logistyce.
 • Optymalne metody prognozowania sprzedaży, analiza jakości pracy punktów sprzedaży (doradztwo).
 • Prace eksperckie na potrzeby projektu systemu online analizy szeregów czasowych różnego pochodzenia.

Inne

Oprócz prac, które łatwo sklasyfikować, wykonaliśmy wiele projektów, które do żadnej kategorii nie pasują. Oto niektóre z nich:

 • Analiza rynku farmaceutycznego z wykorzystaniem metod statystycznych (consulting).
 • Wsparcie w optymalizacji transportu (modelowanie).
 • Usprawnienie śledzenia ruchu z wykorzystaniem kamer (consulting).
 • Opracowywanie sposobów czytelnej wizualizacji danych.


Szkolenia

Prowadzimy wyłącznie zaawansowane szkolenia, nie robimy masówki. Często pracujemy na danych klienta, przygotowujemy na tych danych materiały i skrypty. Wymaga to sprawności analitycznej i dobrego poznania biznesu klienta. Dzięki temu szkolenia dają klientowi efekt taki, jak consulting — co widać w referencjach.

 • Prowadzenie programów rozwojowych dla pracowników zespołów analitycznych (odpowiednio zaprojektowane cykle szkoleniowe)
 • Wsparcie rozwoju zespołów analityków poprzez szkolenia i konsultacje dopasowane do potrzeb i projektów toczących się w firmie (cykle szkoleniowe do kilkunastu dni).
 • Specjalistyczne szkolenia dla analityków i zaawansowanych analityków (głównie modelowanie predykcyjne i modele scoringowe — budowa i walidacja).
 • Cykl szkoleń wspieranych konsultacjami, który pomaga klientowi w budowie własnego systemu analitycznego w R. System ten bazuje na metodach data miningu i pełni kluczowe funkcje w firmie.
 • Szkolenia dla zespołów Business Intelligence oraz naukowców do spraw danych (Data Scientists).
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji analityków z biznesem
 • Wiele szkoleń z najróżniejszych tematów. Dedykowane szkolenia z bardzo niestandardowych tematów, także dla zespołów naukowych, również na danych klienta.
 • Wiele szkoleń otwartych dla osób z różnych instytucji.
 • Szkolenia z bardzo nietypowych tematów, np. analiza danych w genetyce, biologii, farmacji.


Programowanie

Od kilkunastu lat używamy darmowego (otwartego) oprogramowania w biznesie, uczeniu i pracy naukowej. Naszymi najważniejszymi narzędziami są R i Python. Mamy doświadczenie w projektowaniu i budowie sporego i złożonego oprogramowania oraz w kierowaniu zespołami programistycznymi do kilkunastu osób.

 • Budowa oprogramowania do konstrukcji i walidacji modeli scoringowych (kilka wersji, różne języki: C++, R, Visual Basic).
 • Budowa zaawansowanego oprogramowania do tworzenia modeli predykcyjnych bazujących na złożonych danych (C# + C++ / R).
 • Projekt i implementacja oprogramowania do budowy modeli predykcyjnych (kilka wersji w różnych językach)
 • Projektowanie i programowanie złożonego oprogramowania do analizy danych biomedycznych:
  • projekt oprogramowania
  • stworzenie bibliotek statystyki wielowymiarowej (modele klasyfikacyjne, analiza skupień, redukcja wymiaru)
  • stworzenie bibliotek algorytmów numerycznych i innych
  • projektowanie elastycznego mechanizmu złożonej analizy danych
  • opracowanie schematu przetwarzania dużych danych
  • wykorzystanie zaawansowanych bibliotek zewnętrznych
  • łączenie wielu języków programowania
 • Projekt i implementacja do analizy danych pochodzących z rozproszonych źródeł danych, np. serwerów (big data + analityka predykcyjna).
 • Projekt i implementacja oprogramowania do prognozy głównych składników budżetu sporego banku (kredyty i depozyty, koszty i przychody); także złożone modele symulacyjne; wykorzystywane również do celów strategicznych
 • Tworzenie oprogramowania analitycznego SaaS dostępnego przez www (bazującego na systemie R)
 • Tworzenie oprogramowania analitycznego w systemie R.
 • Tworzenie oprogramowania analitycznego w Visual Basic dla MS Excel.
 • Oprogramowanie i rozwiązania do analizy big data.
 • Współudział w projektowaniu i kierowanie tworzeniem oprogramowania Spectrolyzer firmy MedicWave do analizy wielowymiarowych danych pochodzących ze spektrometrów masowych: proteomika i metabolomika.
 • Projekt i współtworzenie biblioteki metod analizy danych wielowymiarowych (C++): klasyfikacja obiektów, redukcja wymiaru, metody wyboru cech, metody numeryczne.
 • Programowanie w językach C++, C, R, Visual Basic, Python, Matlab, C#, Java, JavaScript, PHP, Prolog i kilkunastu innych.


Analiza obrazu

 • Analiza obrazu biomedycznego: opracowywanie algorytmów i programowanie.
 • Oprogramowanie do analizy obrazu biomedycznego: analiza obrazu z dwuwymiarowej elektroforezy żelowej, rozpoznawanie gatunku bakterii na podstawie ich widm dyfrakcyjnych (różne języki, np. C++, R, Java).

Inne

Inne

 • Od paru lat pracujemy z największymi firmami windykacyjnymi w Polsce, m.in. Kruk, Ultimo, Casus Finanse i KRD. Konsultujemy trudne tematy analityczne oraz uczymy analityków (także najbardziej zaawansowanych) z departamentów zajmujących się optymalizacją procesów windykacyjnych oraz wyceną wierzytelności, jak budować modele statystyczne. To współpraca długoterminowa, także np. programy rozwojowe dla pracowników, cykliczne szkolenia i wspomaganie rekrutacji pracowników.
 • Znajdujemy i oceniamy pracowników do zespołów analitycznych.
 • Mamy doświadczenie w budowie dwóch startupów opartych na danych: MedicWave i QuantUp.
 • Pod naszym kierunkiem pracowało blisko 30 stażystów.
 • Wsparcie dużego projektu naukowego finansowanego przez inwestora prywatnego poprzez udział w komitecie sterującym.

Doświadczenie akademickie

 • Doktoraty ze statystyki i inżynierii biomedycznej.
 • Autorzy i współautorzy w sumie kilkudziesięciu prac naukowych z matematyki, zastosowań metod matematycznych i inżynierii biomedycznej (do 45 punktów).
 • Tysiące godzin zajęć dydaktycznych ze statystyki, programowania i analizy obrazu biomedycznego.
 • Promotorzy ponad 70 prac dyplomowych z matematyki i informatyki.

Popularyzacja analizy danych i publikacje

 • Książka ,,Analiza i prognozowanie szeregów czasowych”, Adam Zagdański, Artur Suchwałko, PWN, 2015.
 • Wystąpienia konferencyjne na konferencjach biznesowych, studenckich i promujących R, darmowe warsztaty z R.
 • Blog firmowy QuantUp.
 • Data Science Wroclaw — popularyzacja data science i integracja wrocławskiego środowiska zainteresowanych tą dziedziną.
 • Inicjatorzy i współorganizatorzy Grupy QU: promowanie praktycznej analizy danych i R wśród studentów i współpraca z biznesem.

Spróbuj ponownie