Witold Waligóra

Jest absolwentem Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Obecnie współpracuje z uczelnią prowadząc zajęcia dla studentów oraz uczestnicząc w projektach.

Od kilku lat zarówno jego praca zawodowa jak i zainteresowania skupiają się wokół High Performance Computing ze szczególnym uwzględnieniem GPGPU. Właśnie tą technologię poznał od podszewki najpierw samodzielnie zgłębiając jej zawiłości przy użyciu technik reverse engineeringu, a od 2010 jako kontrahent firmy tworzącej kompilatory dla egzotycznych architektur. W swojej pracy zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z programowaniem równoległym, translacją oraz optymalizacją kodu. Biegle posługuje się technologiami GPGPU takimi jak CUDA, OpenACC oraz C++ AMP.

Posiada szeroką wiedzę z różnych dziedzin informatyki oraz posługuje się kilkoma językami programowania, dzięki czemu doskonale potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do przedstawionego problemu i skutecznie go rozwiązać. Dzięki doświadczeniu, które zdobywa na co dzień działając na styku nauki z przemysłem świetnie potrafi zachować balans pomiędzy teorią a praktykę. Jego rozwiązania są proste, szybkie i celne.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą z każdym, kto chce się czegoś nauczyć.

Witold Waligóra

Specjalizacja: High Performance Computing

Spróbuj ponownie