Tomasz Terlikowski

Tomasz Terlikowski aktualnie jest pracownikiem PEKAO SA, gdzie zajmuje się audytem w obszarze ryzyka kredytowego, w tym modeli ryzyka kredytowego. Poprzednio pracował w Alior Banku jako eksperta ds. modelowania ryzyka w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Klienta Indywidualnego.

Wcześniej przez 4,5 roku pracownik Wydziału Oceny Ryzyka i Walidacji Nadzorczej w UKNF, gdzie zajmował się ilościową i jakościową oceną wniosków banków o stosowanie metod IRB oraz AMA. Uczestniczył w większości walidacji nadzorczych w bankach oraz inspekcji, podczas których badano ilościowe kwestie dotyczące MSR oraz płynności. Ukończył wiele szkoleń krajowych oraz zagranicznych dotyczących MSR oraz IRB. Uczestnik grup roboczych w ramach EBA.

Unikatowe połączenie doświadczeń w modelowaniu, audycie oraz kontroli różnych aspektów ryzyka kredytowego umożliwia mu szerokie spojrzenie na tę tematykę.

Przeprowadził kilka szkoleń wewnętrznych (dla inspektorów nadzoru) oraz zewnętrznych (dla pracowników banków) z zakresu ryzyka modeli, MSR oraz metody IRB. W szkoleniach zewnętrznych przeprowadzonych przez Tomasza Terlikowskiego uczestniczyło w sumie ponad 250 osób.

Tomasz Terlikowski

Specjalizacja: walidacja modeli ryzyka kredytowego

Spróbuj ponownie