Tomasz Melcer

Tomasz Melcer jest doktorantem w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami optymalizacji dyskretnej. Ukończył Informatykę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność Algorytmy i Systemy Informatyczne).

Jest świetnym programistą z dwudziestoletnim doświadczeniem. Jego specjalnością jest rozwiązywanie nietypowych problemów programistycznych. Hobbistycznie zajmuje się teorią języków programowania, zna i stosuje w praktyce kilkanaście języków. W swojej pracy najczęściej używa Pythona, ale korzysta też z innych narzędzi: od języków ogólnego przeznaczenia, takich jak C++ czy C#, do specjalistycznych narzędzi takich jak XSLT, Prolog czy GMPL.

Tomek lubi, gdy jego kod usprawnia pracę innym. Dlatego też jest entuzjastą wolnego oprogramowania i bierze udział w jego rozwoju (m.in. dwukrotny udział w Google Summer of Code czy w projektach związanych z interfejsem użytkownika).

Zawsze lubił zdobywać wiedzę i dzielić się nią. Jako student udzielał się w organizacji studenckiej AASOC, gdzie prowadził wykłady i warsztaty na temat programowania. Stosuje dobre praktyki programowania takie jak *continuous integration* i *test-driven development*. Jest znany z precyzyjnych i klarownych wyjaśnień.

Od 2009 roku współpracuje ze szwedzką firmą bioinformatyczną MedicWave. Pracuje tam nad algorytmami statystycznej analizy danych medycznych, mającymi zastosowanie m.in. w diagnostyce raka. Od 2012 roku współpracuje też z polską firmą WhiteHats zajmując się między innymi automatycznym odkrywaniem zależności w dużych zbiorach danych.

Tomasz Melcer

Specjalizacja: inżynieria oprogramowania, optymalizacja, Python, C++

Spróbuj ponownie