Dominik Korniluk

Jest absolwentem SGH na kierunku metody ilościowe w ekonomii. Napisał pracę doktorską na temat symulacji stochastycznych związanych z regułą wydatkową oraz analitycznej i numerycznej optymalizacji polityki finansowej samorządów. Obecnie praca znajduje się w recenzji. Opublikował i recenzował artykuły w Eastern European Economics. Jest również autorem artykułu dotyczącego algorytmu genetycznego w ,,Banku i Kredycie”. Na co dzień kieruje czteroosobowym zespołem, który zajmuje się analizą jednostkowych danych podatkowo-składkowo-świadczeniowych za pomocą R i SQL.

Dominik Korniluk szkolił pracowników korporacji i urzędów z analizy danych przy użyciu MS Excel, VBA, Statistica i R. Prowadził też ćwiczenia dla studentów SGH z ekonometrii, mikroekonomii i programowania liniowego w Excelu.

Dominik Korniluk

Specjalizacja: ekonometria, optymalizacja, VBA

Spróbuj ponownie