Damian Melniczuk

Damian Melniczuk jest asystentem naukowym w laboratorium kryptografii kwantowej na Politechnice Wrocławskiej. W pracy zajmuje się optymalizacją procesu przesyłu klucza kryptograficznego kanałami kwantowymi oraz analizą wykorzystania takiego rozwiązania w miejskich sieciach telekomunikacyjnych. Jest absolwentem Fizyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, specjalizacja ,,Fizyczne Podstawy Informatyki”. Odbył półroczny staż w Austrian Institute of Technology w Wiedniu, który poświęcił na budowanie prototypu układu do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego.

Od roku 2005 używa systemu GNU/Linux jako podstawowego systemu operacyjnego. Od tamtej pory zakochał się w ideologii jaki i realizacji wolnego oprogramowania. Wszędzie gdzie tylko może używa wolnego oprogramowania.

Damian programuje (i lubi programować) w Pythonie. Interesuje się również ,,programowaniem elektroniki”, czyli wykorzystywaniem prostych układów elektroniki cyfrowej w celu np. monitorowania parametrów środowiska. Od roku 2013 współpracuje z firmą BigBee w celu zbudowania automatycznego systemu monitoringu pasiek.

Jako fizyk próbuje odkrywać fundamentalne prawa i zasady poruszające nasz świat. Coraz częściej stosuje metody statystyczne w celu wydzierania tajemnic naturze. Po godzinach czasem przywdziewa szaty ,,ewangelisty” i przekonuje innych do używania wolnego oprogramowania, korzystania z bezpiecznych metod komunikacji i szyfrowania danych. Można go spotkać między innymi we wrocławskim Hackerspace, gdzie pełni funkcję członka komisji rewizyjnej.

Damian Melniczuk

Specjalizacja: oprogramowanie open source, Linux, Python

Spróbuj ponownie