Damian Gąska

Damian Gąska jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracę doktorską (obronioną z wyróżnieniem) przygotowywał w Katedrze Statystyki Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Ponadto jest absolwentem matematyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność statystyka matematyczna).

Zainteresowania naukowe Damiana koncentrują się wokół zagadnienia systemów uczących się i ich zastosowaniu w takich dziedzinach jak ekonomia, finanse czy bioinformatyka. W szczególności interesuje się zestawianiem, porównywaniem oraz integrowaniem klasycznych metod o charakterze probabilistyczno-statystycznym z algorytmicznymi systemami uczenia.

Działalność naukową łączy harmonijnie z praktyką zawodową. Obecnie pracuje na stanowisku Eksperta ds. Modelowania Statystycznego w Departamencie Ryzyka Kredytowego firmy Eurobank S.A. Zajmuje się m.in. konstrukcją, wdrażaniem i monitorowaniem modeli predykcyjnych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zaawansowaną eksploracją danych gromadzonych przez bank, wykorzystującą metody statystyczne i machine learning. Przygotował i wdrożył wiele zaawansowanych, niestandardowych modeli. Wcześniej współpracował m.in. z firmą MedicWave przy komercyjnym projekcie badawczym dot. analizy danych proteomicznych.

Specjalizuje się w analizowaniu danych oraz tworzeniu narzędzi przy pomocy programów R, SAS, Python, PL/SQL.

Damian Gąska

Specjalizacja: machine learning, modelowanie statystyczne w ryzyku kredytowym

Spróbuj ponownie