Cezary Dominiak

Cezary Dominiak jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w konsultingu. W swojej karierze odpowiadał za szereg projektów szkoleniowych i doradczych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

Zasiadał w Radach Nadzorczych i Zarządach kilku Spółek, miedzy innymi pełnił funkcję prezesa zarządu spółki wdrażającej systemy informatyczne wspomagające zarządzanie grupą kapitałową: wspierające procesy konsolidacji sprawozdań finansowych oraz nadzoru właścicielskiego.

Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podejmowaniem decyzji strategicznych, wykorzystaniu metod ilościowych w analizie i podejmowaniu decyzji; w tym między innymi w ocenie projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka w podejmowaniu decyzji.

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Cezary Dominiak

Specjalizacja: optymalizacja podejmowania decyzji

Spróbuj ponownie