Artur Suchwałko

Przez kilkanaście lat był statystykiem, a później ekspertem w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Analiz Lukas Banku. Zdobył tam doświadczenie w budowie modeli scoringowych i predykcyjnych oraz innych zastosowaniach statystyki i data miningu w bankowości. Jest doktorem matematyki.

Artur ma wieloletnie doświadczenie w różnorodnych projektach komercyjnych i naukowych związanych z analizą danych. Zajmował się też tworzeniem oprogramowania służącego do budowy modeli scoringowych, modelowania statystycznego oraz wykonywania analiz danych. Jest również doświadczonym menedżerem projektów oraz programistą.

Od samego początku swojej drogi zawodowej Artur łączy pracę w bankowości, pracę naukową i dydaktyczną. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych. Jest byłym pracownikiem naukowym, ale wciąż aktywnym nauczycielem akademickim z kilkunastoletnim doświadczeniem. Uczy statystyki, data miningu i programowania. Był promotorem ponad pięćdziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich z matematyki i informatyki.

W 2009 został dyrektorem naukowym (Chief Science Officer) szwedzkiej firmy bioinformatycznej MedicWave, w latach 2011-2012 był Chief Business Development Officer. Od roku 2012 jest Vice CEO MedicWave i łączy tę funkcję z funkcją CSO.

W roku 2008 został głównym specjalistą do spraw analizy danych i data miningu w firmie Apperise zajmującej się hurtowniami danych, Business Intelligence oraz eksploracją danych.

Od roku 2007 przeprowadził kilkadziesiąt komercyjnych szkoleń z dziedziny zarządzania ryzykiem kredytowym, budowy i walidacji modeli scoringowych, statystyki, analizy danych i data miningu. W latach 2007-2011 był wykładowcą firmy eForum.

Artur jest właścicielem firmy QuantUp.

Artur Suchwałko

Specjalizacja: ryzyko kredytowe, data mining, analiza danych, R

Spróbuj ponownie