Andrzej Dąbrowski

Andrzej jest doktorem nauk matematycznych. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem, który realizował wiele wyjątkowo różnorodnych projektów statystycznych na potrzeby przemysłu polskiego i zagranicznego. Oto kilka wybranych:

  • Analiza geostatystyczna i konstrukcja map w ogólnopolskim monitoringu zanieczyszczeń chemicznych (1998-2012), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zamówienie Ministerstwa Ochrony Środowiska.
  • Analiza statystyczna dla Ford & General Motors (Vehicle Distribution System), Nutech Solutions, Inc., USA.
  • Analiza i prognoza ryzyk w szkoleniu pilotów, Wyższa Szkoła Lotnicza, Dęblin.
  • Analiza statystyczna ryzyka utknięcia na mieliźnie lub kolizji dla statków rzecznych.
  • Analiza rynku, Bunge Mathematical Institute.
  • Wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu: analiza statystyczna czynników alergizujących wśród dzieci (Grant Unii Europejskiej), medycyna transplantacyjna (transplantacje nerek), analiza ryzyka w anestezjologii, doświadczenia kliniczne wśród chorych na cukrzycę, diagnostyka jaskry.
  • Analiza danych związanych z diagnostyką wylewów krwi do mózgu, Sonovum, Lipsk.
  • Kilkumiesięczny kurs z analizy danych dla analityków danych z banków i firm ubezpieczeniowych (dwie edycje): ,,Statystyczne modelowanie decyzji biznesowych w darmowym pakiecie statystycznym R”.

Od wielu lat zajmuje się pracą dydaktyczną (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy). Prowadzi wykłady i laboratoria z zakresu eksploracyjnej analizy danych, ekspertyzy statystycznej, statystyki danych jakościowych, uogólnionych modeli liniowych, algorytmów optymalizacji, klasyfikacji i dyskryminacji danych oraz statystycznej kontroli jakości. Dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzi wykłady z metod statystycznych w badaniach naukowych (np. Wydział Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego). Był kierownikiem Pracowni Ekspertyz Statystycznych (Uniwersytet Wrocławski). Jest autorem wielu prac z zastosowań prawdopodobieństwa i statystyki.

Jest autorem dwóch książek i trzech podręczników. Ważniejsze z nich to ,,Teoria informacji”, ,,Kontrola jakości i bezpieczeństwo żywności” oraz podręcznik elektroniczny z matematyki dla Young Digital Poland, sprzedawany na rynku międzynarodowym. Jest autorem wielu wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Biometrycznego, członkiem Rady Programowej Towarzystwa Kultury Matematycznej oraz autorem większości i redaktorem wszystkich haseł ze statystyki i zastosowań matematyki w Wielkiej Encyklopedii PWN (25 tomów). Członek komitetów redakcyjnych (jako redaktor statystyczny): Studia Sociologica Szczecin University, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Geodesy and Cartography

Hobby Andrzeja to popularyzacja matematyki, szczególnie matematyki stosowanej. Jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Delta, popularyzującego nauki ścisłe, członkiem Towarzystwa Kultury Matematycznej i trzykrotnym laureatem nagrody Filca za najlepszy odczyt na Szkołach Matematyki Poglądowej, gdzie uczestnicząc przez 25 lat wygłosił około 50 odczytów. Andrzej jest autorem popularnych artykułów o matematyce w czasopismach dla młodzieży i dla nauczycieli. Odwiedził wiele szkół średnich i gimnazjalnych w całej Polsce, wygłaszając odczyty o zastosowaniach matematyki. Występuje w festiwalach nauki we Wrocławiu i Warszawie, corocznie na Sejmiku dla Młodzieży, organizowanym przez Uniwersytet Katowicki i Pałac Młodzieży w Katowicach.

Andrzej Dąbrowski

Specjalizacja: statystyka, analiza danych, data mining

Spróbuj ponownie