Aleksandra Babiarz

Aleksandra jest matematykiem z wykształcenia i zamiłowania. W bankowości pracuje od 2008 roku. Posiada unikatową kombinację doświadczeń równocześnie w budowie, walidacji i audycie wielu rodzajów modeli ryzyka kredytowego.

Początkowo zajmowała się operacjami bankowymi i ryzykiem reputacyjnym i compliance, a także AML.

Następnie pracowała w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, gdzie zajmowała się ryzykiem kredytowym (głównie metoda IRB, testy warunków skrajnych, proces ICAAP, rekomendacje KNF S i T, limity kapitałowe).

Kolejny etap to praca w Departamencie Audytu Wewnętrznego, w Zespole Audytu Ryzyka Kredytowego, gdzie zajmuje się głównie aspektami ilościowymi audytu w zakresie ryzyka kredytowego (modele ratingowe i scoringowe, modele rezerw, testy warunków skrajnych, proces ICAAP, rekomendacje KNF R, S, T i C).

Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników audytu z zakresu metod statystycznych oraz szkolenia zewnętrzne z zakresu ryzyka kredytowego.

Aleksandra Babiarz

Specjalizacja: ryzyko kredytowe, audyt modeli ratingowych

Spróbuj ponownie