Agnieszka Suchwałko

Jest doktorem inżynierii biomedycznej (z wyróżnieniem). Podczas studiów doktoranckich zajmowała się komputerową analizą obrazu biomedycznego. Jest absolwentką specjalności statystyka obliczeniowa na kierunku informatyka (WPPT, Politechnika Wrocławska).

Pracowała nad usprawnieniem algorytmów analizy obrazów pochodzących z eksperymentów dwuwymiarowej elektroforezy żelowej. Tematem jej doktoratu jest identyfikacja gatunku bakterii na bazie zdjęć widm Fresnela ich kolonii. W pracy wykorzystuje metody statystyki wielowymiarowej.

Agnieszka jest autorką skryptu o zastosowaniu metod statystycznych w projektowaniu leków oraz kilku publikacji i wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Skończyła studia podyplomowe dla menedżerów badań naukowych i prac rozwojowych.

Od 2007 jest programistką-konsultantką w szwedzkiej firmie bioinformatycznej MedicWave. W roku 2007 była jedyną Polką finalistką ogólnoświatowego programu stypendialnego Google Summer of Code.

Od 2010 Agnieszka prowadzi zajęcia z grafiki komputerowej i programowania na różnych stopniach zaawansowania na kilku kierunkach studiów na wydziale WPPT. Zna bardzo dobrze wiele technologii informatycznych i języków programowania.

Więcej informacji o Agnieszce:

Agnieszka Suchwałko

Specjalizacja: analiza obrazu biomedycznego

Spróbuj ponownie