Adam Zagdański

Adam Zagdański jest adiunktem w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył matematykę stosowaną na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność statystyka matematyczna). Doktor nauk matematycznych (z wyróżnieniem). Odbył dwuletni staż podoktorski na Uniwersytecie Torontońskim, uczestnicząc w projekcie badawczym związanym z zastosowaniami nowoczesnych metod statystycznych i data mining w analizie danych genetycznych.

Jest współautorem kilkunastu artykułów naukowych z zakresu statystyki i bioinformatyki. Brał aktywny udział w kilkunastu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Jego aktualne zainteresowania naukowe to zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej i data mining w analizie danych biologicznych oraz analiza i prognozowanie szeregów czasowych.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi wykłady i laboratoria komputerowe z zakresu data mining i statystyki stosowanej (w tym m.in.: metody nieparametryczne statystyki, analiza i prognozowania szeregów czasowych i modelowanie stochastyczne). Jest promotorem kilkunastu prac dyplomowych z informatyki i statystyki.

Uczestniczył w komercyjnych projektach związanych z zastosowaniem nowoczesnych metod data mining oraz modelowaniem i prognozowaniem szeregów czasowych. Prowadzi komercyjne szkolenia z zakresu analizy danych i prognozowania szeregów czasowych. Od kilku lat ściśle współpracuje ze szwedzką firmą bioinformatyczną MedicWave, w której aktualnie pełni funkcję głównego naukowca.

Adam Zagdański

Specjalizacja: statystyka, szeregi czasowe, data mining, R, bioinformatyka

Spróbuj ponownie