Arkusz kalkulacyjny jest powszechnie stosowanym narzędziem przede wszystkim do raportowania ale również analizy danych i wspomagania podejmowania decyzji. Jego możliwości w tym ostatnim obszarze wzrastają skokowo, gdy wykorzystuje się dodatek analityczny DTS 6.1.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi pakietu Decision Tools Suite i wykorzystania go w analizie i podejmowaniu decyzji w biznesie.

Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej oraz ćwiczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i dostępnego oprogramowania DTS, analiza przykładów studialnych, samodzielne rozwiązywanie problemów.


Czego się nauczysz?

 • Modelowanie decyzji w arkuszu kalkulacyjnym
 • Wykorzystania symulacji Monte Carlo w analizie ryzyka i podejmowaniu decyzji
 • Wykonywania zaawansowanej analizy wrażliwości
 • Wykorzystania drzew decyzyjnych do podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
 • Wykorzystania algorytmów ewolucyjnych i sieci neuronowych do optymalizacji decyzji w Excelu
 • Zastosowania tych metod w finansach, ryzyku, inwestycjach, marketingu, produkcji — w wielu branżach przemysłu i usług.

Wszystko z wykorzystaniem arkusza MS Excel i pakietu DTS 6.1.


Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

 • analityków finansowych,
 • analityków ryzyka,
 • pracowników działu marketingu,
 • pracowników działów badań i rozwoju,
 • oraz strategii i inwestycji.


Skrót programu szkolenia

 • Wprowadzenie do pakietu DTS 6.1
 • Zaawansowana analiza ,,what-if”
 • Symulacja Monte Carlo i analiza ryzyka
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 • Optymalizacja z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych
 • Zastosowania w finansach, ryzyku, inwestycjach, marketingu, produkcji w wielu branżach przemysłu i usług

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do pakietu Decision Tools Suite 6.1
  • instalacja pakietu DTS 6.1
  • główne komponenty i ich wykorzystanie
  • interfejs użytkownika
  • generowanie raportów
  • współużytkowanie modeli
 2. Zaawansowana analiza ,,what-if” z wykorzystaniem TopRank
  • wykorzystanie złożonych modeli decyzyjnych w arkuszu
  • problem identyfikacji zmiennych wejściowych
  • definiowanie zestawu zmiennych wynikowych
  • zaawanasowana analiza wrażliwości
  • generowanie i interpretacja raportów
 3. Analiza ryzyka na podstawie symulacji Monte Carlo z @Risk
  • rozkłady prawdopodobieństwa, podstawowe statystyki
  • modelowanie niepewności — techniki szacowania rozkładów prawdopodobieństwa
  • biblioteka funkcji @Risk
  • przeprowadzenie symulacji i generowanie raportów
  • korelacja zmiennych wejściowych
 4. Optymalizacja i wspomaganie podejmowania decyzji
  • wykorzystanie drzew decyzyjnych i Precision Tree
  • modelowanie i optymalizacja z wykorzystaniem Evolver
  • optymalizacja stochastyczna z @Risk Optimizer
  • wykorzystanie sieci neuronowych do wspomagania decyzji – Neural Tools
 5. Przykłady studialne i ćwiczenia
  • decyzje inwestycyjne
  • planowanie finansowe
  • planowanie produkcji
  • strategie marketingowe
  • zarządzanie zapasami
  • decyzje w sieci dystrybucji

Spróbuj ponownie