Szkolenie dedykowane jest wszystkim uczestnikom procesu zarządzania ryzykiem modeli (ryzyka kredytowego, płynności, rynkowego, biznesowych itd).

Celem szkolenia jest określenie ram procesu zarządzania ryzykiem modeli (m.in. polityka), wskazanie poszczególnych składowych procesu (np.: monitoring, walidacja, ocena istotności modeli, kapitału na ryzyko modeli) oraz sposobów realizacji zapisów Rekomendacji W w funkcjonujących już procesach w Banku.


Czego się nauczysz?

 • Poznasz wymogi regulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem modeli
 • Poznasz metody implementacji wymogów KNF w organizacji
 • Dowiesz się o kosztach i korzyściach wynikających z wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem modeli
 • Skonfrontujesz swoje pomysły lub pomysły Twojej firmy z innymi podejściami


Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Pracowników departamentów ryzyka kredytowego
 • Osób zajmujących się budową, monitoringiem i walidacją modeli
 • Pracowników audytu
 • Kadry menadżerskiej nadzorującej budowę, utrzymanie i wykorzystanie modeli.


Skrót programu szkolenia

 • Ryzyko modeli — po co mi to?
 • Zarządzanie ryzykiem modeli
 • Polityka zarządzania ryzykiem modeli
 • Walidacja modeli
 • Rola audytu
 • Raportowanie w zakresie ryzyka modeli: po co to robić, odbiorcy, zakres, wnioski z raportowania


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Ryzyko modeli — po co mi to?
 2. Zarządzanie ryzykiem modeli
  • proces i organizacja
  • workflow dla modeli
  • cykl życia modeli
 3. Polityka zarządzania ryzykiem modeli
  • rejestr modeli
  • mapa modeli i ich powiązań
  • istotność modeli
  • poziom ryzyka modelu
  • karty modeli
  • zintegrowana ocena ryzyka modeli
  • strategia dla ryzyka modeli
 4. Walidacja modeli
  • organizacja procesu walidacji: umiejscowienie komórki walidacyjnej, komitet ds. walidacji
  • techniki walidacji
  • walidacja a monitoring
  • raporty z walidacji
 5. Rola audytu w zarządzaniu ryzykiem modeli
 6. Raportowanie w zakresie ryzyka modeli:
  • po co to robić
  • odbiorcy
  • zakres
  • wnioski z raportowania

Spróbuj ponownie