Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób ocenić skuteczność działania modeli ryzyka kredytowego (scoringowe i ratingowe). Poznasz ,,reguły kciuka”, dowiesz się jak interpretować najczęściej występujące miary statystyczne i zobaczysz w jaki sposób elementy te wpłyną na działalność biznesową.

Dowiesz się też, jak ,,wpleść” powyższe elementy w ramy określone przez Rekomendację W. Szkolenie dla osób nadzorującym budowę, utrzymanie i wykorzystanie modeli, osobom zajmujące się budową i walidacją modeli, audyt, a także osób wkorzystującym wyniki modeli i chcącym upewnić się co do jakości uzyskiwanych wyników.


Czego się nauczysz?

 • W jaki sposób oceniać skuteczność działania modeli skoringowych i ratingowych (miary statystyczne + praktyka rynkowa + ,,złote zasady”)
 • Poznasz główne wymogi regulacyjne dot. zarządzania ryzykiem modeli w kontekście modeli skoringowych i ratingowych
 • Poznasz metody implementacji wymogów KNF w organizacji
 • Dowiesz się o kosztach i korzyściach wynikających z wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem modeli
 • Skonfrontujesz swoje pomysły/pomysły Twojej firmy z innymi podejściami


Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Osób zajmujących się budową i walidacją modeli.
 • Oceniających działanie modeli skoringowych i ratingowych
 • Odpowiedzialnych za nadzór nad procesem wykorzystania modeli w działalności biznesowej.
 • Pracowników audytu.
 • Kadry menadżerskiej nadzorującej budowę, utrzymanie i wykorzystanie modeli.


Skrót programu szkolenia

 • Zarządzanie ryzykiem modeli
 • Polityka zarządzania ryzykiem modeli — w skrócie
 • Ocena działania modeli
 • Monitoring a walidacja modeli
 • Raportowanie w zakresie ryzyka modeli — po co to robić?


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Zarządzanie ryzykiem modeli
  • proces i organizacja
  • workflow dla modeli
  • cykl życia modeli
 2. Polityka zarządzania ryzykiem modeli — w skrócie
  • rejestr modeli
  • mapa modeli i ich powiązań
  • istotność modeli
  • poziom ryzyka modelu
  • karty modeli
  • zintegrowana ocena ryzyka modeli
  • strategia dla ryzyka modeli
 3. Ocena działania modeli
  • miary statystyczne
  • praktyka rynkowa
  • złote zasady
 4. Monitoring a walidacja modeli
  • organizacja procesu monitoringu i walidacji: umiejscowienie komórki walidacyjnej, komitet ds. walidacji
  • raporty z walidacji
 5. Raportowanie w zakresie ryzyka modeli
  • po co to robić
  • odbiorcy
  • zakres
  • wnioski z raportowania

Spróbuj ponownie