Dokumenty tekstowe, informacje z rozmów z klientami z call center, emaile, zgłoszenia problemów z urządzeniami lub usługami, zawartość blogów, opinie o produktach w internecie, inne opinie klientów… W takich danych jest bardzo dużo przydatnych informacji. Naucz się analizować takie dane i wykorzystywać wyniki analiz.

Uczestnicy otrzymują skrypty R ułatwiające późniejszą pracę z własnymi danymi bez konieczności zakupu oprogramowania komercyjnego.

Uwaga
Na życzenie możemy przygotować szkolenie wewnętrzne bazujące na Pythonie lub na Pythonie w połączeniu z R.

Czego się nauczysz?

 • Jak przygotować dane tekstowe do analizy.
 • Jak wyciągnąć użyteczne informacje z danych tekstowych.
 • Jak zastosować metody eksploracji danych do tekstu.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze: używamy systemu R.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę, w tym skrypty R.

Dla kogo jest to szkolenie?

Wszyscy, którzy potrzebują:

 • analizować dane tekstowe,
 • znajdować w nich użyteczne informacje,
 • automatycznie przetwarzać i klasyfikować dużą liczbę dokumentów.

Skrót programu szkolenia

 • Text mining and jego zastosowania
 • Podstawy przetwarzania tekstu w R
 • Przetwarzanie wstępne tekstu
 • Reprezentacja numeryczna dokumentów tekstowych
 • Analiza dokumentów tekstowych
 • Text mining z R w praktyce

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Przegląd: text mining and jego zastosowania (w tym sentiment analysis / opinion mining)
 2. Podstawy przetwarzania tekstu w R
  • pakiet „stringr” — nowoczesne przetwarzanie tekstu w R
  • wprowadzenie do wyrażeń regularnych
  • data i czas w R (w tym pakiet „lubridate”)
 3. Przetwarzanie wstępne tekstu
  • wczytywanie danych tekstowych w różnych formatach
  • konwersja kodowania (pakiet „iconv”)
  • usuwanie nieistotnych słów (stopwords)
  • stemming, lematyzacja (w tym użycie stemmera dla języka polskiego Morfologik)
  • normalizacja
 4. Reprezentacja numeryczna dokumentów tekstowych
  • reprezentacja „bag of words”
  • macierz „document-term”
  • ocena ważności słów w macierzy „document-term” poprzez przekształcenia częstości występowania słów (w tym podejście „tf-idf”)
  • określenie podobieństwa między słowami i dokumentami (w tym odległość Levenshteina)
 5. Analiza dokumentów tekstowych
  • wizualizacja i redukcja wymiaru (PCA)
  • modelowanie predykcyjne z wykorzystaniem metod klasyfikacji (drzewa klasyfikacyjne, SVM, inne)
  • klasyfikacja bayesowska (jak w przypadku filtrów antyspamowych)
  • regresja
  • znajdowanie grup podobnych dokumentów: analiza skupień (k-means, PAM, metody hierarchiczne)
  • Latent Semantic Indexing z wykorzystaniem Singular Value Decomposition (opcjonalne)
 6. Text mining z R w praktyce
  • analizy opisowe (w tym word clouds)
  • praca z pakietem „tm”
  • automatyczna klasyfikacja dokumentów tekstowych z pakietem „RTextTools”
  • śledzenie historii występowania słów i fraz

Spróbuj ponownie