Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom zarządzania ryzykiem w obszarze detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie z uwzględnieniem wymogów Rekomendacji T oraz Rekomendacji S.

Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do wymogów zawartych w Rekomendacji S i T, w tym wyznaczania limitów wewnętrznych oraz przeprowadzania testów warunków skrajnych.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (case study). W trakcie warsztatów będzie omówiony proces budowy scenariuszy testów warunków skrajnych oraz wyznaczania limitów wewnętrznych na ryzyko kredytowe zgodnie z wymogami Rekomendacji S i T.


Czego się nauczysz?

 • Po szkoleniu będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić audyt spełnienia wymogów Rekomendacji S i T.
 • Będziesz w stanie zaimplementować wymogi rekomendacji w banku.
 • Nauczysz się budować scenariusze testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami rekomendacji.
 • Nauczysz się wyznaczać wewnętrzne limity na ryzyko kredytowe zgodnie z wymogami rekomendacji.
 • Usystematyzujesz wiedzę z wymogów nadzorczych zawartych w Rekomendacji S i T.
 • Będziesz w stanie ocenić, czy proces zarządzania ekspozycjami detalicznymi oraz zabezpieczonymi hipotecznie funkcjonuje prawidłowo.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego oraz audytu:

 • osoby zajmujące się implementacją wymogów Rekomendacji S i T w banku,
 • osoby odpowiedzialne za proces testów warunków skrajnych,
 • osoby zajmujące się wyznaczaniem limitów dla ryzyka kredytowego,
 • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
 • pracownicy audytu,
 • analitycy ryzyka kredytowego.


Skrót programu szkolenia

 • Rekomendacja S — zasady zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie
 • Rekomendacja T — zasady zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi
 • Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych zgodnie z rekomendacją S i T (case study)
 • Wyznaczanie limitów wewnętrznych na ryzyko kredytowe (case study)
 • Audyt zagadnień objętych rekomendacją S i T (case study)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Rekomendacja S — zasady zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie
  • zakres portfela objęty analizą
  • omówienie wymogów nadzorczych i podejścia do ich implementacji
 2. Rekomendacja T — zasady zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi
  • zakres portfela objęty analizą
  • omówienie wymogów nadzorczych i podejścia do ich implementacji
 3. Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych zgodnie z rekomendacją S i T (case study)
  • przykładowe scenariusze
  • założenia
  • aspekty praktyczne
  • raportowanie
  • okresowe przeglądy scenariuszy testów warunków skrajnych
 4. Wyznaczanie limitów wewnętrznych na ryzyko kredytowe (case study)
  • przykładowe limity
  • założenia
  • aspekty praktyczne wyznaczania limitów
  • zarządzanie limitami
  • monitorowanie limitów
 5. Audyt zagadnień objętych rekomendacją S i T (case study)
  • najważniejsze aspekty

Spróbuj ponownie