Używasz R już R, ale chcesz wykorzystać lepiej jego możliwości? Lepiej programować i pisać efektywny kod, sprawnie znajdować błędy w skryptach, przygotowywać lepsze wykresy i automatycznie tworzyć raporty, efektownie prezentować wyniki Twojej pracy, przyspieszyć złożone obliczenia, napisać duży program w R czy wreszcie tworzyć pakiety dla R…

Jeśli używasz R i chcesz, żeby Twoja praca była bardziej efektywna, a wyniki prezentowane bardziej efektownie — to szkolenie jest dla Ciebie!

Przedstawiamy bardzo obszerny program szkolenia, w wariancie maksymalnym do 5 dni. Wybierz zagadnienia, które Cię interesują.

Czego się nauczysz?

 • Nauczysz się programować w języku R.
 • Poznasz sposoby tworzenia zaawansowanych graficznych prezentacji wyników oraz automatycznego raportowania.
 • Opanujesz podstawy równoległej analizy danych.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze. Poświęcimy na to ponad połowę szkolenia.
 • Otrzymasz obszerne materiały i skrypty R umożliwiające samodzielną późniejszą pracę.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników systemu R, którzy chcą:

 • usprawnić pracę poprzez tworzenie efektywnego kodu wykonującego analizy,
 • udoskonalić prezentację graficzną wyników swoich analiz,
 • zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami tworzenia grafiki prezentacyjnej,
 • przyspieszyć analizy dzięki przetwarzaniu równoległemu,
 • nauczyć się tworzyć pakiety dla R.

Skrót programu szkolenia

 • Programowanie w R
 • Czytelne i efektowne wykresy oraz prezentacja wyników
 • Powtarzalne analizy, raportowanie i prezentacja wyników
 • Zaawansowana analiza danych

Program szkolenia

 1. Programowanie
  • środowisko pracy programisty R (w tym Eclipse plug-in StatET)
  • zaawansowane ważne właściwości R: przestrzenie nazw, środowiska, inne
  • elementy programowania obiektowego: klasy S3 i S4
  • debugowanie kodu
  • analiza efektywności kodu: profiler
  • tworzenie dobrze udokumentowanych pakietów
  • łączenie R z C oraz R z C++
  • współpraca R z Pythonem
  • pisanie dobrego kodu
 2. Czytelne i efektowne wykresy oraz prezentacja wyników
  • lepsza prezentacja graficzna z wykorzystaniem standardowej grafiki
   • układ wykresów
   • parametry graficzne
   • urządzenia graficzne
   • kolory w R
  • wygodna wizualizacja danych wielowymiarowych w pakiecie „lattice”
  • wygodne tworzenie nowoczesnej grafiki w pakiecie „ggplot2″
  • pakiet „grid”
  • grafika 3d w OpenGL: pakiet „rgl”
  • efektowna prezentacja wyników pracy: „slidify”
  • interaktywna grafika i dashboardy dla www i nie tylko: „shiny” oraz R i grafika w bibliotece „D3.js”
 3. Powtarzalne analizy, raportowanie i prezentacja wyników
  • jak wykonywać analizy danych, które są powtarzalne?
  • raportowanie i prezentacja wyników: R i LaTeX (pakiet „knitr”)
 4. Zaawansowana analiza danych
  • wygodne operacje na danych: „reshape2″, „plyr”
  • praca z dużymi danymi: elementy optymalizacji, „data.table” i „sqldf”
  • wykorzystanie obliczeń równoległych
  • łączenie R z Excelem: RExcel i RServe
  • współpraca R z bazami danych

Spróbuj ponownie