Excel często jest jedynym narzędziem do analizy danych, którego używa analityk. Czasami z wyboru, czasami z przymusu.

W Excelu można zrobić bardzo dużo. Zwłaszcza wykorzystując Visual Basic. Bardzo często jednak wykorzystuje się go do wszystkiego: z przyzwyczajenia, z nieznajomości innych narzędzi, z powodu ograniczeń budżetowych. Taka praca bywa żmudna, nieefektywna i nudna.

Używając Excela jako jedynego narzędzia analizy danych i modelowania traci się wiele możliwości. Modelowanie statystyczne w Excelu jest wyjątkowo niewygodne. Korzystając z darmowego do wszystkich zastosowań systemu R wykorzystujemy optymalnie potencjał danych oraz swój potencjał. Często zadanie, którego wykonanie w Excelu jest bardzo żmudne, może być wykonane w R z pomocą kilku linijek kodu.

Excel umożliwia swobodne kopiowanie i wklejanie. To powoduje, że często trudno odtworzyć analizę. Podczas pracy z R wszystkie kroki to polecenia i analizę można łatwo powtórzyć czy ocenić poprawność. Analiza wykonana w R będzie łatwo i całkowicie powtarzalna: dla innych danych czy podobnego problemu. Przygotowane funkcje możesz wykorzystać w innych projektach.

Oczywiście nie jest tak, że do wszystkich zadań i zawsze R będzie najlepszy. W Excelu komfortowo wykonuje się proste, jednorazowe zadania. Często też jest lepiej, jeśli po prostu widać dane i formuły.

Na szkoleniu nauczysz się, jak wykorzystać R w swojej pracy, jak wykonać zadania znane z Excela i kiedy warto wykorzystać R. Podczas szkolenia wykonasz samodzielnie w R zadania znane z Excela. Umiejętne wykorzystanie R zwiększy efektywność Twojej pracy i przyjemność jej wykonywania.

Nie jesteś programistą? Nie przejmuj się, wszystkiego można się nauczyć, a praca z R wcale nie wymaga umiejętności programistycznych.


Czego się nauczysz?

 • Poznasz podstawy i zasady działania potężnego darmowego systemu statystycznego R.
 • Dowiesz się, w jakich sytuacjach warto zastąpić Excela przez R.
 • Nauczysz się, jak wykonać operacje znane z Excela w R.
 • Dowiesz się, jak R i Excel współpracują ze sobą.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze. Poświęcimy na to ponad połowę szkolenia.
 • Otrzymasz skrypty R umożliwiające samodzielną późniejszą pracę.


Dla kogo jest to szkolenie?

Wszyscy pracujący z danymi i wykonujący obliczenia w Excelu, którzy chcą:

 • przyspieszyć pracę,
 • zautomatyzować powtarzalne zadania,
 • zautomatyzować złożone analizy i obliczenia,
 • uzyskać pełną powtarzalność analiz i porządek,
 • zwiększyć możliwości analityczne i poprawić wizualizację,
 • pracować z większymi danymi.


Skrót programu szkolenia

 • W czym i kiedy lepszy jest R od Excela, a kiedy jest odwrotnie: przykłady zadań i powody do nauki R
 • Niezbędne minimum wiedzy o R
 • Przejście na ,,sposób myślenia R”
 • Krok po kroku: przykład analizy danych pochodzących z Excela w R
 • Jak wykonać w R zadania znane z Excela: praca z danymi, obliczenia i operacje na danych, większe obliczenia
 • Grafika
 • Co w R można zrobić więcej, lepiej, wygodniej? Przykłady.
 • Jak współpracują Excel i R
 • Praktyczne wskazówki dla pracujących z R


Program szkolenia

 1. W czym i kiedy lepszy jest R od Excela, a kiedy jest odwrotnie: przykłady zadań i powody do nauki R
  • złożoność obliczeń, wielkość danych
  • grafika
  • wygoda pracy, powtarzalność
  • koszt
 2. Niezbędne minimum wiedzy o R
  • informacje o R
  • praca z R
  • podstawowe obiekty: wektory, macierze, ramki danych, listy
  • wybieranie podzbiorów
  • wywoływanie funkcji
  • podstawy programowania i pisania funkcji
  • pisanie skryptów
  • używanie RStudio
 3. Przejście na ,,sposób myślenia R”
  • logika Excela, logika R
  • ramki danych i arkusze
  • operacje na wektorach w R (wektoryzacja)
  • reguła recyclingu
  • praca z indeksami
  • używanie funkcji
 4. Krok po kroku: przykład analizy danych pochodzących z Excela w R
  • wczytanie danych
  • obliczenia
  • zapisanie wyników
  • wykres
  • wczytanie wyników do Excela
 5. Jak wykonać w R zadania znane z Excela: praca z danymi
  • formuły i przekształcanie zmiennych (operacje na kolumnach)
  • zakresy
  • wyszukiwanie
  • tabela przestawna
  • formatowanie liczb
 6. Jak wykonać w R zadania znane z Excela: obliczenia i operacje
  • operacje na tekstach
  • podstawowe funkcje statystyczne
  • przegląd funkcji z różnych kategorii
 7. Jak wykonać w R zadania znane z Excela: większe obliczenia
  • dopasowanie linii trendu
  • analizy scenariuszowe ”what-if”
  • szukaj wyniku
  • Solver
 8. Grafika
  • logika: funkcje wysokiego i niskiego poziomu
  • rodzaje wykresów
  • wykresy znane z Excela w R
  • serie danych
  • zmiana wyglądu wykresów (kolory, styl linii, rozmiary, proporcje)
  • dopasowanie osi
  • dodatkowe elementy do wykresów
  • zapisywanie grafiki
  • układ wykresu
  • dodatkowe parametry graficzne
 9. Co w R można zrobić więcej, lepiej, wygodniej? Przykłady.
  • automatyzacja pracy
  • zaawansowane obliczenia
  • praca z tekstem
 10. Jak współpracują Excel i R
  • czytanie danych z Excela w R (pliki Excela i pliki tekstowe)
  • przygotowywanie w R danych dla Excela
  • wykorzystywanie R z poziomu Excela
  • inne formaty i sposoby
 11. Dalsze kroki — krótka prezentacja możliwości
  • powtarzalne raporty i analizy z wykorzystaniem rmarkdownknitr
  • łatwe udostępnianie aplikacji analitycznych innych: Shiny
 12. Praktyczne wskazówki dla pracujących z R
  • nauka
  • automatyzacja i powtarzalność
  • środowiska pracy

Spróbuj ponownie