Szkolenie jest poświęcone poprawie efektywności audytu dzięki wykorzystaniu metod statystycznych.

Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do poprawy efektywności audytu poprzez warsztaty prowadzone w MsExcel.

W trakcie warsztatów nauczysz się, jak zoptymalizować przebieg audytów: poprawić ich efektywność, skrócić czas trwania oraz zoptymalizować zakres.

Szkolenie pokazuje, w jaki sposób wybrać reprezentatywną i właściwą próbę dla audytowanego procesu, jak najlepiej wybrać przypadki szczególne do poddania audytowi, czy odpowiednio uwzględnić sezonowość w danych.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty.


Czego się nauczysz?

 • Po szkoleniu będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić analizy statystyczne na potrzeby audytu,
 • Poznasz metody doboru próby do zadania audytowego,
 • Będziesz w stanie zoptymalizować czas trwania audytu i jego zakres,
 • Będziesz w stanie ocenić, czy próba wybrana do audytu jest reprezentatywna, co pozwoli skrócić czas trwania audytu i zminimalizować ewentualne błędy w wyborze odpowiedniej próby,
 • Będziesz wiedzieć, które obszary należy w pierwszej kolejności objąć audytem. Będziesz w stanie zidentyfikować nietypowe przypadki (obserwacje odstające, outliers), które potem obejmiesz audytem.
 • Nauczysz się stosować regresję liniową do analizy nietypowych przypadków (outliers).
 • Będziesz umieć zidentyfikować zależności między celem audytu a predyktorami oraz nauczysz się, jak radzić sobie w przypadku, gdy analiza regresji liniowej nie wystarczy (opóźnienia predyktorów, podpopulacje — analiza skupień, sezonowość danych).
 • Będziesz umieć przeprowadzić audyt efektywniej niż dotychczas (mniejszym kosztem — oszczędność czasu i zasobów).
 • Dzięki temu będziesz w stanie skrócić czas trwania audytu i zoptymalizować jego zakres.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentu audytu wewnętrznego oraz wszyscy zainteresowani poznaniem metod statystycznych stosowanych w procesie audytu.


Skrót programu szkolenia

 • Proces audytu — wprowadzenie
 • Metody doboru próby do audytu
 • Reprezentatywność próby (czyli jak sprawdzić, czy wybrana do badania próba jest adekwatna do procesu objętego audytem)
 • Regresja liniowa jednej zmiennej (metody statystyczne służące do analizy zależności, w celu optymalizacji czasu trwania audytu)
 • Przedziały akceptowalnych odchyleń (czyli jakie obszary warto objąć audytem)
 • Regresja wielu zmiennych (metody statystyczne do analizy zależności, w celu optymalizacji czasu trwania audytu)
 • Opóźnienia czasowe (analiza zależności w przypadku procesów o opóźnionym wpływie, np. proces kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości)
 • Sezonowość danych (metody statystyczne do analizy zależności, w celu optymalizacji czasu trwania audytu w przypadku procesów okresowych)
 • Analiza skupień (cluster analysis) (metody statystyczne do analizy zależności, w celu optymalizacji czasu trwania audytu w przypadku, gdy badany proces składa się z kilku podprocesów)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Proces audytu — wprowadzenie

 2. Metody doboru próby do audytu

 3. Reprezentatywność próby — jak sprawdzić, czy wybrana do badania próba jest adekwatna do procesu objętego audytem

 4. Regresja liniowa — MNK (warsztaty z Excel) — metody statystyczne służące do analizy zależności, w celu optymalizacji czasu trwania audytu
  • Idea MNK
  • Założenia MNK
  • Dopasowanie modelu do danych
  • Interpretacja oszacowań
  • Regresja w Excel
  • Funkcje trendu
  • Outliers (obserwacje odstające)
 5. Przedziały ufności — progi akceptowalnych odchyleń (warsztaty z Excel) — jakie obszary warto objąć audytem
  • Definicja
  • Reguła 3 sigm
  • Błąd pierwszego i drugiego rodzaju
  • Ogony rozkładu
  • Wyznaczanie progów
  • Benchmarki
 6. Regresja wielu zmiennych objaśniających (warsztaty z Excel) — metody statystyczne do analizy zależności, w celu optymalizacji czasu trwania audytu
  • Analiza korelacji
  • Dobór zmiennych do modelu
  • Korelacja a przyczynowość
  • Ujemna korelacja
  • Pozorna zależność
 7. Opóźnienia czasowe — analiza zależności w przypadku procesów o opóźnionym wpływie, np. proces kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości

 8. Sezonowość danych — metody statystyczne do analizy zależności, w celu optymalizacji czasu trwania audytu w przypadku procesów okresowych

 9. Analiza skupień (cluster analysis) — metody statystyczne do analizy zależności, w celu optymalizacji czasu trwania audytu w przypadku, gdy badany proces składa się z kilku podprocesów

Spróbuj ponownie