Szkolenie poświęcone modelowaniu ekonometrycznemu i statystycznemu w obszarze ryzyka kredytowego, w tym aspektom związanym z:

 • budową modeli ratingowych zgodnie z podejściem IRB (np. regresji logistycznej w modelowaniu parametrów ryzyka),
 • budową modeli w procesie ICAAP (np. koncepcja Value at Risk, symulacje Monte Carlo),
 • budową scenariuszy testów warunków skrajnych od strony ilościowej (np. wykorzystanie regresji liniowej i logistycznej, modeli wielorównaniowych oraz modeli autoregresyjnych do konstrukcji scenariuszy testowych i przełożenia danych makroekonomicznych na parametry ryzyka)
 • kwestiami ilościowymi w obszarze ryzyka kredytowego (np. prognozowanie ekonometryczne).

Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do poszczególnych etapów budowy modeli ekonometrycznych i statystycznych.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (case studies). W trakcie warsztatów zostaną przedstawione etapy budowy modeli ekonometrycznych (m.in. na co zwrócić uwagę, jakie zmienne wybrać do modelu, co zrobić w przypadku braków w danych, w jaki sposób identyfikować obserwacje nietypowe (outliery) i jak sobie z nimi radzić).


Czego się nauczysz?

 • Po szkoleniu będziesz w stanie samodzielnie zbudować model ekonometryczny,.
 • Poznasz etapy budowy modelu ratingowego.
 • Poznasz etapy budowy modeli ekonometrycznych.
 • Dowiesz się, na co zwracać uwagę w procesie budowy modeli.
 • Będziesz w stanie ocenić, czy model jest dobry i czy został prawidłowo zbudowany.
 • Dowiesz się jakie zmienne wybrać do modelu.
 • Poznasz metody estymacji poszczególnych typów modeli ekonometrycznych.
 • Usystematyzujesz wiedzę z zakresu modelowania ekonometrycznego.
 • Dowiesz się, w jakich procesach w obszarze ryzyka kredytowego można stosować modele ekonometryczne.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli ratingowych) oraz audytu:

 • osoby zajmujące się budową modeli ratingowych,
 • monitorujący działanie modeli scoringowych oraz ratingowych,
 • walidujący modele ryzyka,
 • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
 • pracownicy audytu,
 • wszyscy zainteresowani modelowaniem ekonometrycznym.


Skrót programu szkolenia

 • Model ekonometryczny — wprowadzenie
 • Model liniowy (case study)
 • Model logitowy (case study)
 • Modele wielorównaniowe (case study)
 • Modele panelowe (case study)
 • Modele autoregresyjne (case study)
 • Koncepcja VaR (case study)
 • Prognozowanie (case study)
 • Praktyczne aspekty modelowania statystycznego i ekonometrycznego (case study)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Model ekonometryczny — wprowadzenie
  • definicja modelu ekonometrycznego
  • najważniejsze etapy budowy modeli
  • analiza korelacji zmiennych i dobór zmiennych do modelowania
 2. Model liniowy (case study)
  • metoda najmniejszych kwadratów (MNK)
  • założenia
  • estymacja modelu
  • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
 3. Model logitowy (case study)
  • metoda największej wiarygodności (MNW)
  • założenia
  • estymacja modelu
  • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
 4. Modele wielorównaniowe (case study)
  • PMNK, 2MNK
  • założenia
  • estymacja modelu
  • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
 5. Modele panelowe (case study)
  • definicja
  • metody estymacji
  • przykładowe zastosowania
 6. Modele autoregresyjne (case study)
  • definicja
  • metody estymacji
  • przykładowe zastosowania
 7. Prognozowanie (case study)
  • metody prognozowania
  • błędy prognoz
 8. Praktyczne aspekty modelowania statystycznego i ekonometrycznego (case study)

Spróbuj ponownie