Szkolenie poświęcone metodom obliczania odpisów aktualizujących wartość aktywów kredytowych zgodnie z podejściem grupowym (w tym IBNR). Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznej realizacji wymogów określonych w MSR oraz Rekomendacji R.

Szkolenie prowadzone jest podzielone na części prezentacyjne i warsztaty komputerowe.


Czego się nauczysz?

 • Poznasz wymogi regulacyjne modelom wykorzystywanym na cele kalkulacji odpisów i rezerw zgodnie z podejściem MSR.
 • Poznasz metody kalkulacji odpisów i rezerw zgodnie z podejściem grupowym, w tym IBNR.
 • Poznasz metody oceny poprawności wyznaczenia poziomu odpisów i rezerw.
 • Większość zagadnień przećwiczysz w praktyce na komputerze


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, IT:

 • osoby zajmujące się budową oraz wykorzystanie wyników uzyskanych z ,,modeli MSR”,
 • osoby zajmujące się kalkulacją rezerw oraz odpisów z tytułu utraty wartości aktywów kredytowych,
 • osoby zajmujące się walidacją modeli ryzyka,
 • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
 • pracownicy audytu,
 • analitycy ryzyka kredytowego,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów budowy oraz walidacji modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów aktualizujących oraz rezerw.


Skrót programu szkolenia

 • Wymagania nadzorcze MSR i rekomendacja R
 • Metody kalkulacji odpisów i rezerw IBNR w ujęciu grupowym
 • Prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów
 • Praktyczne aspekty budowy modeli
 • Metody back-testow modeli wyceny utraty wartości
 • Walidacja modeli i wymagana dokumentacja


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Wymagania nadzorcze:
  • MSR (MSR39, MSSF7)
  • rekomendacja R
  • listy KNF wobec modeli wyceny utraty wartości
  • model utraty wartości
  • model strat poniesionych
  • próg istotności ekspozycji
  • przesłanki utraty wartości
 2. Metody kalkulacji odpisów
  • IBNR
  • odpisy grupowe
  • segmentacja portfela (homogeniczność)
 3. Omówienie koncepcji straty poniesionej (w tym metody wyboru LIP)

 4. Prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów
  • macierz Markowa, roll-rates
  • krzywa vintage
  • PD, EAD, LGD, CCF
  • metody kalibracji modeli PD i LGD
 5. Praktyczne aspekty budowy modeli
  • przesłanki utraty wartości
  • okres kwarantanny
  • zarażanie defaultem
  • cure
  • recovery-rate
  • stopa dyskontowe
  • obserwacje odstające
 6. Metody back-testów modeli wyceny utraty wartości
  • testy statystyczne:
   • ocena mocy dyskryminacyjnej modeli PD i LGD (K-S, GINI, ROC)
   • ocena dokładności kalibracji modeli PD i LGD (test dwumianowy, test Chi-kwadrat, test t)
   • testy homogeniczności grup/pooli
   • testy stabilności (np. testy migracji pomiędzy poolami)
   • backtest poziomu odpisów — IBNR vs odpis grupowy/indywidualny utworzony na ekspozycje w impairmencie
  • ,,reguły kciuka”
  • analizy mniej sformalizowane
 7. Walidacja modeli (z elementami Rekomendacji W)
  • organizacja procesu walidacji
  • wymagana dokumentacja
  • proces eskalacji wyników walidacji
  • walidacja vs. monitoring/backtesting

Spróbuj ponownie