Czy czeka nas kolejna fala kryzysu? Kiedy nadejdzie? Jakie będą jej skutki? Niestety nie można precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania. Wiadomo jednak, że ryzyko silnych zawirowań jest realne. Gdy one wystąpią będzie już późno na przygotowanie działań, niestety dla wielu firm okaże się, że zbyt późno. Skuteczną metodą zarządzania w takich warunkach jest scenario planning. Umożliwia ono podejmowanie decyzji odpornych na gwałtowne zagrożenia z jednej strony, a z drugiej uwzględniających pojawiające się okazje.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o tym w jaki sposób wdrożyć w przedsiębiorstwie metodę planowania scenariuszowego. Omówione zostaną główne cele planowania scenariuszowego oraz główne etapy wdrażania tej metodologii. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób budować scenariusze bezpośredniego otoczenia firmy. W jaki sposób należy przygotować plany podstawowe oraz awaryjne plany działania. Jak opracować procedury reakcji na sytuację kryzysową? Jak dostrzegać szanse, które pojawią się w kryzysie?

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych form: wykład multimedialny, analiza przykładów studialnych, gry i ćwiczenia.


Czego się nauczysz?

 • W rezultacie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o tym jakie są zadania i możliwości stosowania planowania scenariuszowego.
 • Jak w przedsiębiorstwie zorganizować wdrożenie tej metodologii, jak podejmować decyzje z wykorzystaniem scenariuszy.
 • Uczestnicy zapoznani zostaną z metodami konstrukcji scenariuszy otoczenia gospodarczego, budowy zestawu awaryjnych planów działania, zarządzania procesem monitoringu.


Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wyższej kadry zarządzającej:

 • członków zarządów,
 • dyrektorów do spraw strategii,
 • dyrektorów finansowych.


Skrót programu szkolenia

 • Podejmowanie decyzji strategicznych
 • Przegląd wybranych metod analizy strategicznej
 • Niepewność w podejmowaniu decyzji strategicznych
 • Planowanie scenariuszowe efektywną metodą uczenia się organizacji
 • Jak wdrożyć planowanie scenariuszowe?
 • Metody konstrukcji scenariuszy
 • Wspomaganie wyboru wariantu wiodącego
 • Implementacja decyzji strategicznych
 • Warsztaty z planowania scenariuszowego

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

 1. Podejmowanie decyzji strategicznych,
  • Rodzaje decyzji strategicznych
  • Stopień formalizacji procesów decyzyjnych
  • Dokumentacja dla organów decyzyjnych i nadzorczych
 2. Wybrane metopdy analizy strategicznej
  • Metoda PEST
  • Segmentacja
  • Analiza pięcioczynnikowa Portera
  • Analiza SWOT
 3. Niepewność w podejmowaniu decyzji strategicznych
  • Źródła niepewności w podejmowaniu decyzji
  • Metody uwzględniania niepewności
  • Analiza wrażliwości
  • Drzewa decyzyjne
  • Symulacje
  • Scenariusze
 4. Wdrożenie planowania scenariuszowego
  • Przegląd i sformułowanie koncepcji biznesów
  • Pozycjonowanie konkurencyjne
  • Konstrukcja scenariuszy
  • Formułowanie wariantów działania
 5. Konstrukcja scenariuszy
  • Metoda światów ekstremalnych
  • Metoda sił napędowych
 6. Wspomaganie wyboru wariantu wiodącego
  • Metody nieformalne
  • Hierarchia kryteriów
  • Podejście interaktywne
 7. Implementacja decyzji strategicznych
  • Przygotowanie planów awaryjnych
  • Opracowanie procedur wdrożenia
  • Monitoring realizacji oraz zmian w otoczeniu
  • Wprowadzanie działań korygujących
 8. Warsztaty planowania scenariuszowego
  • Dokąd zmierza świat?
  • Scenariusze dla gospodarki europejskiej
  • Budowa scenariuszy bezpośredniego otoczenia dla firmy

Spróbuj ponownie