Rozwój przedsiębiorstwa wymaga wprowadzania zmian w organizacji i procedurach zarządzania oraz delegowanie kompetencji i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Złożoność problemów powoduje, że podejmując decyzje należy uwzględniać wiele czynników. Utrudnia to porównywanie i wybór decyzji.

Celem szkolenia jest przekazanie ogólnej wiedzy o wybranych metodach wielokryterialnego wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, możliwościach ich zastosowania w zarządzaniu, wadach i zaletach różnych podejść. Przedstawione zostaną informacje o procesach wdrożenia wykorzystania tej metodologii w firmie.

Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, analizy przykładów studialnych oraz dyskusji.


Czego się nauczysz?

 • Uzyskasz wiedzę o współczesnych metodach wspomagania decyzji, możliwościach ich wykorzystania w zarządzaniu, zaletach i ograniczeniach.
 • Nabędziesz umiejętności wdrożenia omawianej metodyki wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie.


Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wyższej kadry zarządzającej:

 • członków zarządów i rad nadzorczych,
 • dyrektorów do spraw: strategii, finansowych, inwestycji, IT.


Skrót programu szkolenia

 • Wprowadzenie w problemy wspomagania decyzji w biznesie
 • Podejmowanie złożonych decyzji w zarzadzaniu
 • Główne nurty we wspomaganiu decyzji
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 • Grupowe podejmowanie decyzji
 • Analiza case studies decyzyjnych
 • Jak wdrożyć wspomaganie decyzji w organizacji?
 • Typowe problemy we wspomaganiu decyzji

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Typy decyzji a narzędzia wspomagania i kontroli
  • Współczesne wyzwania: delegacja uprawnień i zachowanie kontroli
  • Formalizacja procesów decyzyjnych: jak zachować kreatywność?
 2. Podejmowanie złożonych decyzji w zarządzaniu
  • Cele a kryteria oceny
  • Pułapki stosowania typowych heurystyk
  • Dlaczego ,,scoring” nie jest dobrym rozwiązaniem?
  • Rola i możliwości analizy decyzyjnej
 3. Główne nurty we wspomaganiu decyzji
  • Szkoła amerykańska a europejska
  • Podejście interaktywne
  • Wady i zalety głównych metod wspomagania decyzji
  • Porównanie wybranych narzędzi informatycznych
 4. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
  • Szacowanie prawdopodobieństw zdarzeń
  • Drzewa decyzyjne
  • Symulacje
  • Scenariusze
 5. Grupowe podejmowanie decyzji
  • Agregowanie preferencji i ocen
  • Metoda delficka
  • Rynki prognostyczne
  • Debaty decyzyjne
 6. Zastosowanie wspomagania decyzji w:
  • Ustalaniu strategii
  • Ocenie projektów inwestycyjnych
  • Decyzjach lokalizacyjnych
  • Realizacji projektow IT
 7. Jak wdrożyć metody wspomagania decyzji w organizacji?
  • Zakres zastosowania
  • Poziom formalizacji procesów
  • Dokumentacja procesów decyzyjnych dla organów nadzorczych
  • Analiza i ocena jakości procesow decyzjnych
 8. Typowe problemy we wspomaganiu decyzji
  • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
  • Tendencje do zbytniego uszczegółowienia
  • Przyjmowanie błędnych założeń
  • Inercja w podejmowaniu decyzji
  • Zachowania w sytuacji zagrożenia

Spróbuj ponownie