Szkolenie poświęcone filarowi II Nowej Umowy Kapitałowej.

Główny nacisk położony jest na przedstawienie zagadnień ilościowych w procesie ICAAP dla ryzyka kredytowego. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty związane z kalkulacją kapitału ekonomicznego, wyznaczaniem limitów kapitałowych, planowaniem kapitałowym oraz testami warunków skrajnych, z uwzględnieniem kluczowych elementów procesu oceny adekwatności kapitałowej, walidacji modeli filara II oraz audytu.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (case study). W trakcie warsztatów zostanie omówiony proces kalkulacji kapitału ekonomicznego, wyznaczania limitów kapitałowych, planowania kapitałowego, walidacji oraz audytu, a także przeprowadzania testów warunków skrajnych dla filara II.


Czego się nauczysz?

 • Poznasz wymogi nadzorcze do procesu oceny adekwatności kapitałowej.
 • Poznasz modele kalkulacji kapitału ekonomicznego w obszarze ryzyka kredytowego.
 • Poznasz przykładowe scenariusze testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego.
 • Dowiesz się, jak można wyznaczać limity kapitałowe i opracować plan kapitałowy.
 • Dowiesz się, na co audyt zwraca uwagę w procesie oceny adekwatności kapitałowej.
 • Usystematyzujesz wiedzę z wymogów nadzorczych (i nie tylko) dotyczących procesu ICAAP.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się adekwatnością kapitałową) oraz audytu:

 • walidujący modele ryzyka,
 • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
 • pracownicy audytu,
 • pracownicy zajmujący się procesem ICAAP.


Skrót programu szkolenia

 • ICAAP — wymogi nadzorcze
 • Identyfikacja istotnych ryzyk w obszarze ryzyka kredytowego
 • Modele kalkulacji kapitału ekonomicznego dla ryzyka kredytowego (case study)
 • Wyznaczanie limitów kapitałowych (case study)
 • Testy warunków skrajnych w filarze II (case study)
 • Walidacja procesu ICAAP (case study)
 • Audyt wewnętrzny procesu ICAAP (case study)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. ICAAP — wymogi nadzorcze
  • 3 filary NUK
  • proces ICAAP — zakres
 2. Identyfikacja istotnych ryzyk w obszarze ryzyka kredytowego
  • przykłady istotnych ryzyk
  • podejście do kalkulacji kapitału ekonomicznego dla ryzyk istotnych
  • ryzyka trudno mierzalne
  • bufor kapitałowy
 3. Modele kalkulacji kapitału ekonomicznego dla ryzyka kredytowego (case study)
  • przykładowe modele dla ryzyka kredytowego
  • przykładowe modele dla ryzyka koncentracji
 4. Wyznaczanie limitów kapitałowych (case study)
  • możliwe podejścia do wyznaczania limitów
  • alokacja kapitału ekonomicznego
  • adekwatność limitów
  • plany kapitałowe
 5. Testy warunków skrajnych w filarze II (case study)
  • przykładowe scenariusze testowe
  • przykładowe zastosowania TWS
 6. Walidacja procesu ICAAP (case study)
  • walidacja ilościowa i jakościowa
  • przykładowe testy walidacyjne
 7. Audyt wewnętrzny procesu ICAAP (case study)
  • najważniejsze aspekty
  • zastosowanie modeli kalkulacji kapitału ekonomicznego

Spróbuj ponownie