Masz do dyspozycji dużo danych. Z pewnością chcesz znaleźć w nich istotne informacje, które pomogą zrozumieć analizowane zjawisko albo poprawić funkcjonowanie firmy.

Na szkoleniu nauczysz się, jak przygotować dane do analizy, a następnie zastosować odpowiednie metody, aby wydobyć użyteczne informacje na temat procesu czy zjawiska, które te dane opisują. Wykorzystamy do tego system R.

System statystyczny R jest potężnym i darmowym narzędziem. Stosowany jest praktycznie we wszystkich dziedzinach. Jeśli go nie znasz, to dowiedz się, dlaczego warto używać R.


Czego się nauczysz?

 • Zrozumiesz metodologię analizy danych metodami data mining.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w tej dziedzinie.
 • Nauczysz się przygotowywać dane do analizy.
 • Poznasz metody eksploracji danych i budowy modeli predykcyjnych: metody klasyfikacji obiektów (używane w budowie modeli predykcyjnych), metody analizy skupień (odkrywanie segmentów klientów), metody redukcji wymiaru (prezentacja graficzna danych wielowymiarowych) oraz metody odkrywania reguł asocjacyjnych (analiza koszyka zakupów).
 • Zapoznasz się ze sposobami oceny jakości modeli predykcyjnych.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę, w tym skrypty R.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów zajmujących się analizą danych i modelowaniem (CRM, ryzyko kredytowe), departamentów controllingu, audytu, IT oraz innych:

 • potrzebujący analizować dane,
 • chcący odkrywać zależności w danych,
 • budujący modele predykcyjne.


Skrót programu szkolenia

 • Wprowadzenie do data miningu i jego zadania
 • Przygotowanie danych do analizy
 • Przegląd metod data miningu
 • Wybrane metody wizualizacji i eksploracyjna analiza danych
 • Wybór najlepszych cech i optymalnego modelu/algorytmu
 • Prowadzenie projektów eksploracji danych
 • Case studies


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do data miningu
  • czym jest data mining (DM)?
  • przegląd zastosowań DM: zastosowania w bankowości i w przemyśle, text mining, web mining
  • data mining z punktu widzenia potrzeb biznesowych firmy: analiza klientów i ich zachowania, CRM, wspomaganie podejmowania decyzji, możliwe korzyści
  • główne etapy w procesie odkrywania wiedzy w danych (Knowledge Discovery in Data)
  • różnice pomiędzy DM, OLAP i analizą wyników zapytań bazodanowych
  • DM a statystyka
 2. Przegląd rodzajów zadań DM
  • klasyfikacja
  • analiza skupień
  • odkrywanie reguł asocjacyjnych
  • redukcja wymiaru
 3. Przygotowanie danych do analiz metodami data mining
  • analiza jakości danych
  • obserwacje brakujące i nietypowe
  • czyszczenie danych
  • przekształcenia wstępne
 4. Przegląd metod stosowanych w DM
  • klasyfikacja metod/algorytmów; uczenie z nadzorem i uczenie bez nadzoru
  • metody klasyfikacji (idea wielu metod, dokładniej: drzewa klasyfikacyjne, metoda najbliższego sąsiada (k-NN))
  • algorytmy analizy skupień (metoda k-średnich, PAM, metody hierarchiczne)
  • techniki redukcji wymiaru (metoda składowych głównych (PCA), skalowanie wielowymiarowe (MDS))
  • metody odkrywania reguł asocjacyjnych (algorytm apriori) oraz wizualizacja odkrytych reguł.
 5. Wybrane metody wizualizacji i eksploracyjna analiza danych (EDA)
  • analiza graficzna jednowymiarowa i wielowymiarowa
  • podstawowe wykresy analizy opisowej
  • zaawansowane algorytmy stosowane w wizualizacji danych wielowymiarowych
  • czym jest EDA?
  • metody stosowane w EDA
 6. Wybór najlepszych cech i optymalnego modelu/algorytmu
  • wybór istotnych cech (atrybutów)
  • ogólne reguły związane z wyborem modelu w praktyce
  • problem przeuczenia (overfitting)
  • kompromis pomiędzy złożonością struktury modelu, a jego efektywnością
  • ocena efektywności zastosowanej metody/algorytmu
  • podstawy oceny jakości modeli klasyfikacyjnych
  • podstawy oceny jakości analizy skupień
 7. Prowadzenie projektów DM
  • popularne metodologie prowadzenia projektów DM:
  • Virtuous Cycle of Data Mining
  • CRISP-DM
  • wskazówki praktyczne
 8. Case studies
  • przykłady typowych zadań DM na bazie wybranych problemów praktycznych
 9. Dyskusja: możliwe korzyści biznesowe związane z zastosowaniem analiz data mining
  • dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat przydatności i możliwości zastosowanie metod data miningu w analizie problemów spotykanych w ich praktyce zawodowej

Spróbuj ponownie