W budowie modelu scoringowego bazuje się na ogół na znanych metodach best practices. Są jednak sytuacje, kiedy to nie wystarcza i warto sięgnąć po metody zaawansowane. Kiedy? Oto przykłady: mała próba (kredyt hipoteczny), dużo wniosków odrzuconych (kredyt gotówkowy), dużo potencjalnie użytecznych cech do wybrania (scoring behawioralny), zależność między cechami (zawsze), specjalne wymagania dla modelu (odpowiednia kalibracja).

Jeśli budujesz już modele scoringowe i chcesz, aby były lepsze — to szkolenie jest dla Ciebie!


Czego się nauczysz?

 • Nauczysz się radzić sobie z częstymi problemami praktycznymi, jak: mała próba, zależność cech.
 • Dowiesz się, jak przygotować cechy ciągłe do budowy modelu.
 • Poznasz inne metody stosowane w budowie modeli scoringowych: sieci neuronowe, drzewa klasyfikacyjne, LDA i QDA.
 • Dowiesz się, jak wykonywać segmentację, jak kalibrować kartę scoringową i jak wykrywać interakcje.
 • Poznasz zaawansowane metody statystyczne stosowane w budowie kart scoringowych, między innymi w wyborze cech do budowy modelu.

Oprócz tego:

 • Poznasz wszystkie etapy procesu budowy systemu scoringowego: od zebrania danych, poprzez wybór cech i wyznaczenie punktów scoringowych, ocenę jakości, aż do monitorowania działającego systemu.
 • Nauczysz się przygotowywać dane do budowy modeli scoringowych.
 • Dowiesz się, jak radzić sobie z brakiem informacji o wnioskach odrzuconych (reject inference).
 • Zapoznasz się ze sposobami oceny jakości modeli scoringowych.

Dodatkowo:

 • Poznasz podstawy R.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze: używamy systemu RRCommander.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę, w tym skrypty R.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego:

 • budujący modele scoringowe,
 • monitorujący działanie modeli scoringowych,
 • walidujący modele scoringowe.


Skrót programu szkolenia

 • Wstęp i krótkie wprowadzenie do R
 • Przegląd etapów kompletnego procesu budowy systemu scoringowego
 • Metody wyboru cech do budowy modelu (wraz z metodami zaawansowanymi)
 • Zaawansowane metody uwzględniania wniosków odrzuconych (reject inference)
 • Kalibracja do karty wzorcowej
 • Problem zależności cech
 • Budowa modeli dla małych zbiorów danych
 • Metody segmentacji
 • Wykrywanie interakcji
 • Inne modele budowy systemów scoringowych, m.in. drzewa klasyfikacyjne, sieci neuronowe


Program szkolenia

 1. Krótkie wprowadzenie do R
  • wprowadzenie do środowiska R
   • specyfika i przegląd możliwości systemu
   • instalacja i konfiguracja
   • użytkowanie R
   • system pomocy
   • graficzny interfejs użytkownika
   • korzystanie z wbudowanych funkcji
  • R od podstaw: typy i struktury danych
   • typy zmiennych
   • obiekty i ich podstawowe własności (wektory, macierze, zmienne tekstowe, listy i ramki danych)
   • podstawowe operacje na obiektach
  • elementy programowania w R
   • podstawy języka R
   • instrukcje sterujące przepływem kodu
   • tworzenie własnych skryptów i funkcji
 2. Wstęp
  • ocena ryzyka kredytowego przed powstaniem systemów scoringowych
  • zalety i obszary stosowania systemów scoringowych
  • idea działania: wykorzystanie danych historycznych do przewidywania przyszłego zachowania
  • zalety i wady punktowej oceny ryzyka
  • korzyści wynikające z zastosowania systemów scoringowych
  • rodzaje systemów scoringowych
   • podział ze względu na zastosowanie
   • podział ze względu na sposób budowy
   • łączenie różnych rodzajów scoringu
 3. Przegląd etapów kompletnego procesu budowy systemu scoringowego
  • organizacja projektu (w tym definicja celu biznesowego dla systemu scoringowego)
  • wstępna analiza danych
  • definicja parametrów
   • definicja dobrego i złego klienta: przekształcenie celu biznesowego na cel statystyczny
   • application window i performance window
   • wykluczenia
   • segmentacja
  • przygotowanie danych
   • cechy stosowane w scoringu
   • wybór próby konstrukcyjnej
   • zgromadzenie i oczyszczenie danych
  • budowa karty scoringowej w skrócie
   • analiza i przekształcenia cech do budowy systemu scoringowego
   • regresja logistyczna: podstawy teoretyczne i praktyka
   • metody wyboru cech do budowy modelu
   • sposoby oceny jakości systemu scoringowego
   • uwzględnienie wniosków odrzuconych (reject inference)
  • wykorzystywanie systemu scoringowego w praktyce
   • raporty podsumowujące proces budowy karty scoringowej
   • wdrożenie karty (w tym dobór punktu odcięcia: iso-risk, iso-acceptance)
   • monitorowanie karty
 4. Analiza i przekształcenia cech do budowy systemu scoringowego
  • analiza pojedynczych cech
   • Weight of Evidence, odds
   • rozkłady cech (tablice kontyngencji, histogramy)
   • obserwacje brakujące oraz obserwacje odstające
   • kontrola jakości i czyszczenie danych
   • wstępny wybór cech do konstrukcji modelu — analiza zdolności dyskryminacyjnej cech
  • przedziałowanie zmiennych ciągłych (fine classing i coarse classing)
   • rola przedziałowania
   • metody przedziałowania
    • weight of evidence (WoE)
    • maksymalizacja entropii
    • zastosowanie drzew klasyfikacyjnych
  • analiza zależności między cechami i konstrukcja cech pochodnych (generated characteristics, cross characteristics)
 5. Regresja logistyczna: podstawy teoretyczne i praktyka
  • wprowadzenie do regresji logistycznej
   • zalety regresji logistycznej
   • modele regresyjne – wprowadzenie na przykładzie regresji liniowej
   • czym jest scoring: model liniowy, model logit i probit
  • idea modelu (trzy podejścia: dummy variables, przekodowanie WoE, modele dla zmiennych ciągłych)
  • podstawy statystyczne
  • budowa modelu, własności praktyczne i teoretyczne
  • dwa podejścia do budowy systemów scoringowych metodą regresji logistycznej
  • interpretacja wyników
  • diagnostyka modelu: testy statystyczne i wykresy
  • wnioskowanie statystyczne dla regresji logistycznej
  • inne metody budowy systemów scoringowych oraz ich wady i zalety
 6. Metody wyboru cech do budowy modelu
  • wprowadzenie do oceny jakości modelu
  • kryteria zastosowania cech w scoringu (statystyczne, biznesowe, operacyjne)
  • wartość informacyjna cechy (information value)
  • przegląd zupełny zbioru cech
  • inne sposoby wyboru cech
   • metody jednokrokowe (filtry)
   • metody forward, backward bazujące na jakości klasyfikacji
   • metody krokowe bazujące na kryterium AIC (forward, backward, forward-backward)
   • metoda wyboru stabilnych cech bazująca na wielokrotnej budowie modeli klasyfikacyjnych i wyborze cech (komitety modeli)
   • metoda bazująca na random forest (rankingi cech)
   • marginal Chi^2
  • wady metod krokowych wyboru cech
 7. Sposoby oceny jakości systemu scoringowego
  • kryteria dobroci dopasowania modelu (AIC, R^2)
  • analiza zdolności predykcyjnej modelu
  • rozkłady punktów scoringowych
  • ocena jakości klasyfikacji: confusion matrix
  • ocena zdolności dyskryminacyjnej: krzywa ROC, miary AR, KS i dywergencja
  • strategie oceny jakości: learning / test, cross validation, bootstrap
 8. Uwzględnienie wniosków odrzuconych (reject inference)
  • idea reject inference
  • przegląd metod reject inference
   • define as bad
   • extrapolation
   • augmentation
   • iterative reclassification
   • mieszanina rozkładów normalnych
 9. Budowa finalnej karty scoringowej
  • wykrywanie interakcji
  • skalowanie karty
  • metody kalibracji karty do skali wzorcowej (master scale)
   • score banding: statystyka Calinskiego-Harabasza
   • benchmarking: dopasowanie granic kategorii ratingowych (dopasowanie do master scale)
   • przesunięcie liniowe i skalowanie: kalibracja do skali wzorcowej
   • kalibracja dla Low Default Portfolios
 10. Analiza segmentacji
  • kryteria wykonywania segmentacji
  • metody segmentacji:
   • drzewa klasyfikacyjne
   • analiza skupień
   • metody bazujące na wiedzy eksperckiej
 11. Bardzo ważne praktyczne aspekty modelowania
  • budowa modeli dla małych zbiorów danych
  • budowa modeli dla cech numerycznych (ilościowych) bez przedziałowania
  • zależność cech (numerycznych i kategorycznych) — jak sobie z nią poradzić
  • nierówne proporcje grup dobrych i złych klientów i konsekwencje
  • porównanie podejść do budowy modeli: dummy variables, przekodowanie WoE, modele dla zmiennych ciągłych
 12. Wykorzystywanie systemu scoringowego w praktyce
  • dobór optymalnego punktu odcięcia
  • wdrożenie systemu scoringowego
  • monitorowanie skuteczności działania systemu i raportowanie:
   • monitorowanie siły predykcyjnej systemu
   • monitorowanie siły predykcyjnej cech
   • monitorowanie stabilności populacji
  • strategia champion-challenger
 13. Krótki przegląd innych metod budowy systemów scoringowych oraz ich wady i zalety
  • LDA, QDA
  • drzewa klasyfikacyjne i pokrewne modele (rozwinięcie w dalszej części)
  • sieci neuronowe (rozwinięcie w dalszej części)
  • analiza przeżycia (rozwinięcie w dalszej części)
  • programowanie matematyczne (skrótowo)
 14. Modele oparte na drzewach
  • specyfika modeli opartych na drzewach
  • przegląd zastosowań modeli opartych na drzewach
  • wizualizacja i interpretacja wyników
  • praktyczne aspekty związane z budową modeli opartych na drzewach:
   • kryteria wyboru zmiennych
   • kryteria podziału
   • kryteria zatrzymania
   • ocena złożoności struktury drzewa
  • drzewa klasyfikacyjne
  • postprocessing drzew: upraszczanie i modyfikacje struktury drzew (pruning), analiza ekspercka
  • zalety i wady modeli opartych na drzewach
 15. Sieci neuronowe
  • idea sieci neuronowych
  • preprocessing i postprocessing danych
  • budowa modeli sieci neuronowych
  • dobór parametrów sieci
 16. Złożoność a dokładność modeli
  • porównanie metod budowy modeli w praktyce
   • regresja logistyczna
   • drzewa klasyfikacyjne
   • sieci neuronowe
  • konieczny kompromis między złożonością oraz jakością i uogólnianiem modeli
 17. Dodatkowe metody budowy modeli scoringowych
  • lasy losowe
  • bagging, boosting
  • analiza przeżycia

Spróbuj ponownie