Budowa modelu scoringowego bazuje na metodach znanych z innych zastosowań, ale również na metodach specjalizowanych, dedykowanych budowie modeli scoringowych. Poznasz metody z tych obu grup. Zrozumiesz też wieloetapowy proces budowy modelu scoringowego.

Po szkoleniu będziesz w stanie zbudować model scoringowy. Być może będzie to Twój pierwszy model. Nawet, jeśli zaczniesz szkolenie bez wiedzy z tej dziedziny.

Dzięki temu, że szkolenie jest w R, to po jego zakończeniu będziesz w stanie pracować na swoich danych w tym narzędziu. A z czasem przygotujesz swój własny warsztat służący do budowy modeli: efektywny, wygodny, z dobrymi metodami — takimi, jakie lubisz i dostosowanymi do specyfiki portfeli kredytowych, z którymi pracujesz.


Czego się nauczysz?

 • Po szkoleniu będziesz w stanie zbudować model scoringowy. Nawet, jeśli zaczniesz szkolenie bez wiedzy z tej dziedziny.
 • Poznasz wszystkie etapy procesu budowy systemu scoringowego: od zebrania danych, poprzez wybór cech i wyznaczenie punktów scoringowych, ocenę jakości, aż do monitorowania działającego systemu.
 • Nauczysz się przygotowywać dane do budowy modeli scoringowych.
 • Poznasz metody statystyczne stosowane w budowie kart scoringowych.
 • Dowiesz się, jak radzić sobie z brakiem informacji o wnioskach odrzuconych (reject inference).
 • Zapoznasz się ze sposobami oceny jakości modeli scoringowych.
 • Poznasz podstawy R.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze: używamy systemu RRCommander.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę, w tym skrypty R.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, IT:

 • budujący modele scoringowe lub zamierzający budować modele scoringowe,
 • monitorujący działanie modeli scoringowych,
 • walidujący modele scoringowe,
 • analitycy ryzyka kredytowego,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów budowy systemów scoringowych i zrozumieniem ich działania.

Jeśli w pracy nie używasz R, to i tak skorzystasz ze szkolenia. Przedstawiane metody to best practices i dostępne są w różnych narzędziach. System R służy do ich ilustracji. Dzięki użyciu R na szkoleniu uzyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności niezależne od komercyjnego oprogramowania.


Skrót programu szkolenia

 • Wstęp i krótkie wprowadzenie do R
 • Przegląd etapów kompletnego procesu budowy systemu scoringowego
 • Analiza i przekształcenia cech do budowy systemu scoringowego
 • Regresja logistyczna: podstawy teoretyczne i praktyka
 • Metody wyboru cech do budowy modelu
 • Sposoby oceny jakości systemu scoringowego
 • Uwzględnienie wniosków odrzuconych (reject inference)
 • Wykorzystywanie systemu scoringowego w praktyce


Program szkolenia

 1. Krótkie wprowadzenie do R
  • wprowadzenie do środowiska R
   • specyfika i przegląd możliwości systemu
   • instalacja i konfiguracja
   • użytkowanie R
   • system pomocy
   • graficzny interfejs użytkownika
   • korzystanie z wbudowanych funkcji
  • R od podstaw: typy i struktury danych
   • typy zmiennych
   • obiekty i ich podstawowe własności (wektory, macierze, zmienne tekstowe, listy i ramki danych)
   • podstawowe operacje na obiektach
  • elementy programowania w R
   • podstawy języka R
   • instrukcje sterujące przepływem kodu
   • tworzenie własnych skryptów i funkcji
 2. Wstęp
  • ocena ryzyka kredytowego przed powstaniem systemów scoringowych
  • zalety i obszary stosowania systemów scoringowych
  • idea działania: wykorzystanie danych historycznych do przewidywania przyszłego zachowania
  • zalety i wady punktowej oceny ryzyka
  • korzyści wynikające z zastosowania systemów scoringowych
  • rodzaje systemów scoringowych
   • podział ze względu na zastosowanie
   • podział ze względu na sposób budowy
   • łączenie różnych rodzajów scoringu
 3. Przegląd etapów kompletnego procesu budowy systemu scoringowego
  • organizacja projektu (w tym definicja celu biznesowego dla systemu scoringowego)
  • wstępna analiza danych
  • definicja parametrów
   • definicja dobrego i złego klienta: przekształcenie celu biznesowego na cel statystyczny
   • application window i performance window
   • wykluczenia
   • segmentacja
  • przygotowanie danych
   • cechy stosowane w scoringu
   • wybór próby konstrukcyjnej
   • zgromadzenie i oczyszczenie danych
  • budowa karty scoringowej w skrócie
   • analiza i przekształcenia cech do budowy systemu scoringowego
   • regresja logistyczna: podstawy teoretyczne i praktyka
   • metody wyboru cech do budowy modelu
   • sposoby oceny jakości systemu scoringowego
   • uwzględnienie wniosków odrzuconych (reject inference)
  • wykorzystywanie systemu scoringowego w praktyce
   • raporty podsumowujące proces budowy karty scoringowej
   • wdrożenie karty (w tym dobór punktu odcięcia: iso-risk, iso-acceptance)
   • monitorowanie karty
 4. Analiza i przekształcenia cech do budowy systemu scoringowego
  • analiza pojedynczych cech
   • Weight of Evidence, odds
   • rozkłady cech (tablice kontyngencji, histogramy)
   • obserwacje brakujące oraz obserwacje odstające
   • kontrola jakości i czyszczenie danych
   • wstępny wybór cech do konstrukcji modelu — analiza zdolności dyskryminacyjnej cech
  • przedziałowanie zmiennych ciągłych (fine classing i coarse classing)
   • rola przedziałowania
   • przedziałowanie metodą weight of evidence (WoE)
  • analiza zależności między cechami i konstrukcja cech pochodnych (generated characteristics, cross characteristics)
 5. Regresja logistyczna: podstawy teoretyczne i praktyka
  • wprowadzenie do regresji logistycznej
   • zalety regresji logistycznej
   • modele regresyjne — wprowadzenie na przykładzie regresji liniowej
   • czym jest scoring: model liniowy, model logit i probit
  • idea modelu (trzy podejścia: dummy variables, przekodowanie WoE, modele dla zmiennych ciągłych)
  • podstawy statystyczne
  • budowa modelu, własności praktyczne i teoretyczne
  • dwa podejścia do budowy systemów scoringowych metodą regresji logistycznej
  • interpretacja wyników
  • diagnostyka modelu: testy statystyczne i wykresy
  • wnioskowanie statystyczne dla regresji logistycznej
  • inne metody budowy systemów scoringowych oraz ich wady i zalety
 6. Metody wyboru cech do budowy modelu
  • wprowadzenie do oceny jakości modelu
  • kryteria zastosowania cech w scoringu (statystyczne, biznesowe, operacyjne)
  • wartość informacyjna cechy (information value)
  • przegląd zupełny zbioru cech
  • inne sposoby wyboru cech
   • metody forward, backward bazujące na jakości klasyfikacji
   • metody krokowe bazujące na kryterium AIC
 7. Sposoby oceny jakości systemu scoringowego
  • kryteria dobroci dopasowania modelu (AIC, R^2)
  • analiza zdolności predykcyjnej modelu
  • rozkłady punktów scoringowych
  • ocena jakości klasyfikacji: confusion matrix
  • ocena zdolności dyskryminacyjnej: krzywa ROC, miary AR, KS i dywergencja
 8. Uwzględnienie wniosków odrzuconych (reject inference)
  • idea reject inference
  • przegląd metod reject inference
   • define as bad
   • extrapolation
   • augmentation
 9. Wykorzystywanie systemu scoringowego w praktyce
  • dobór optymalnego punktu odcięcia
  • wdrożenie systemu scoringowego
  • monitorowanie skuteczności działania systemu i raportowanie
   • monitorowanie siły predykcyjnej systemu
   • monitorowanie siły predykcyjnej cech
   • monitorowanie stabilności populacji
  • strategia champion-challenger

Spróbuj ponownie