Budowa modeli predykcyjnych jest podstawowym zadaniem w zastosowaniach data miningu w bankowości i innych dziedzinach. Modele predykcyjne mają wiele zastosowań i mogą zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa. Przykłady to: credit scoring, response scoring, churn scoring, usage scoring.

Szkolenie przedstawia kompleksowo metody budowy oraz oceny jakości modeli predykcyjnych na przykładach danych rzeczywistych dla scoringu aplikacyjnego, scoringu odpowiedzi i innych.

Chciałbyś (chciałabyś) na przykład zwiększyć sprzedaż podwyższając szansę odpowiedzi na ofertę mailingową? Na szkoleniu dowiesz się, jak to zrobić.


Czego się nauczysz?

 • Po szkoleniu będziesz w stanie zbudować model predykcyjny. Nawet, jeśli zaczniesz szkolenie bez wiedzy z tej dziedziny.
 • Poznasz wszystkie etapy procesu budowy modelu predykcyjnego: od zebrania danych, poprzez wybór cech, ocenę jakości, aż do zastosowania modelu.
 • Nauczysz się przygotowywać dane do budowy modeli predykcyjnych.
 • Poznasz odpowiednie metody statystyczne.
 • Poznasz podstawy R.
 • Wszystko przećwiczysz w praktyce na komputerze: używamy systemu RRCommander.
 • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę, w tym skrypty R.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów zajmujących się analizą danych i modelowaniem (CRM, ryzyko kredytowe), departamentów controllingu, audytu, IT oraz innych:

 • budujących modele predykcyjne lub zamierzający budować modele scoringowe,
 • wszystkich zainteresowanych poznaniem sposobów budowy modeli predykcyjnych i zrozumieniem ich działania.


Skrót programu szkolenia

 • Przygotowanie danych
 • Metody klasyfikacyjne i regresyjne
 • Modele oparte na drzewach
 • Ocena jakości klasyfikacji i dobór parametrów klasyfikatorów
 • Wybór cech do modelu
 • Bardzo ważne praktyczne aspekty modelowania
 • Dodatkowe zagadnienia praktyczne związane z budową modeli R


Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • zastosowania modeli predykcyjnych
  • przygotowanie danych
  • etapy uczenia i testowania efektywności modelu
  • dobór parametrów modeli
 2. Przygotowanie danych
  • analiza pojedynczych cech
   • rozkłady cech (tablice kontyngencji, histogramy)
   • obserwacje brakujące oraz obserwacje odstające
   • kontrola jakości i czyszczenie danych
   • wstępny wybór cech do konstrukcji modelu – analiza zdolności dyskryminacyjnej cech
  • przedziałowanie zmiennych ciągłych (dyskretyzacja)
   • rola przedziałowania
   • metody przedziałowania
    • weight of evidence (WoE)
    • maksymalizacja entropii
    • drzewa klasyfikacyjne
  • analiza zależności między cechami i konstrukcja cech pochodnych (generated characteristics, cross characteristics)
  • standaryzacja
  • próbkowanie
 3. Metody klasyfikacyjne i regresyjne
  • analiza dyskryminacyjna
  • metoda najbliższego sąsiada
  • sieci neuronowe
  • maszyny wektorów podpierających (SVM)
  • drzewa klasyfikacyjne
  • drzewa regresyjne
  • randomForest
  • klasyfikator Bayesa
  • regresja liniowa
  • regresja logistyczna
 4. Modele oparte na drzewach
  • specyfika modeli opartych na drzewach
  • przegląd zastosowań modeli opartych na drzewach
  • wizualizacja i interpretacja wyników
  • praktyczne aspekty związane z budową modeli opartych na drzewach:
   • kryteria wyboru zmiennych
   • kryteria podziału
   • kryteria zatrzymania
   • ocena złożoności struktury drzewa
  • drzewa klasyfikacyjne
  • drzewa regresyjne
  • postprocessing drzew: upraszczanie i modyfikacje struktury drzew (pruning), analiza ekspercka
  • zalety i wady modeli opartych na drzewach.
  • poprawa stabilności i efektywności drzew (algorytm bagging, modele hybrydowe)
  • lasy losowe (random forest)
 5. Ocena jakości klasyfikacji i dobór parametrów klasyfikatorów
  • ocena błędu klasyfikacji
  • ocena jakości modelu: train/test, cross-validation, leave-one-out, bootstrap
  • krzywa ROC, współczynnik AUROC
  • cost-sensitive learning, cost-sensitive evaluation
  • dobór optymalnego punktu odcięcia
  • dobór optymalnych parametrów klasyfikatorów
  • porównanie i wybór najlepszego modelu
 6. Wybór cech do modelu
  • kryteria zastosowania cech w modelach (statystyczne, biznesowe, operacyjne)
  • metody graficzne
  • przegląd zupełny zbioru cech
  • metody jednokrokowe (filtry)
  • metody wielokrokowe (forward, backward, forward-backward)
  • metody wbudowane w klasyfikatory (np. randomForest), komitety modeli, inne metody
 7. Bardzo ważne praktyczne aspekty modelowania
  • budowa modeli dla małych zbiorów danych
  • budowa modeli dla cech numerycznych (ilościowych) bez przedziałowania
  • zależność cech (numerycznych i kategorycznych) — jak sobie z nią poradzić
  • nierówne proporcje grup i jej konsekwencje
  • porównanie podejść do budowy modeli: dummy variables, przekodowanie WoE, modele dla zmiennych ciągłych
 8. Dodatkowe zagadnienia praktyczne związane z budową modeli R
  • formaty danych wejściowych
  • współpraca z MS Excel
  • eksport modeli w formacie PMML

Spróbuj ponownie