Szkolenie poświęcone zagadnieniom kalibracji oraz walidacji modeli PD zgodnie z podejściem IRB. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do realizacji wymagań dot. modeli PD określonych w metodzie IRB. Przedstawiony zostanie również przegląd technik służących do oceny poprawności działania tych modeli.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne i warsztaty komputerowe.


Czego się nauczysz?

 • Poznasz pojęcia takie jak: ryzyko modeli, model istotny, polityka zarządzania ryzykiem modeli oraz cykl życia modelu.
 • Nauczysz się dokonywać oceny istotności modeli oraz poziomu ryzyka związanego z ich funkcjonowaniem w banku.
 • Będziesz potrafił stworzyć oraz dostosować politykę zarządzania ryzykiem modeli do realiów banku.
 • Zdobędziesz niezbędne informacje do przeprowadzenia wewnętrznych warsztatów oceny ryzyka modeli w banku.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli PD), audytu, IT:

 • osoby zajmujące się kalibracją modeli PD, tj. przełożeniem wyników uzyskanych z modeli scoringowych i ratingowych na wymiar prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (default, impaired),
 • monitorujący działanie modeli scoringowych oraz ratingowych,
 • walidujący modele ryzyka,
 • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
 • pracownicy audytu,
 • analitycy ryzyka kredytowego,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów kalibracji modeli PD na cele MSR oraz IRB.


Skrót programu szkolenia

 • Wymogi regulacyjne odnośnie modeli PD wykorzystywanych na cele IRB oraz MSR
 • Filozofia ratingowa (PIT — Point In Time oraz TTC — Through The Cycle)
 • Kalibracja modeli PD
 • Walidacja modeli PD

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

 1. Wymogi regulacyjne odnośnie modeli PD wykorzystywanych na cele IRB oraz MSR

 2. Filozofia ratingowa (PIT — Point In Time oraz TTC — Through The Cycle)
  • omówienie filozofii ratingowych (prezentacja)
  • zakres stosowania filozofii (prezentacja)
  • wady i zalety poszczególnych filozofii (prezentacja)
  • przykłady podejścia w ramach poszczególnych filozofii (prezentacja + warsztaty)
 3. Kalibracja modeli PD
  • opis metod (prezentacja + warsztaty)
  • przykłady kalibracji (prezentacja + warsztaty)
  • kalibracja w przypadku zastosowania kilku modeli scoringowych do oceny wiarygodności kredytowej (prezentacja + warsztaty)
 4. Walidacja modeli PD (prezentacja + warsztaty)

Spróbuj ponownie