Szkolenie

Analiza danych, Optymalizacja, Statystyka, Szeregi czasowe,

Analiza danych biznesowych, modelowanie statystyczne i prognozowanie w Excelu

 
 

Zazwyczaj podczas szkolenia z analizy danych w Excelu nauczysz się spraw technicznych: funkcji arkusza, pracy z tabelami przestawnymi, sposobów wykonania testów statystycznych itp. Na takim szkoleni dowiesz się tylko "co" i "jak", ale już nie "po co" i "dlaczego".

Nasze szkolenie uczy myślenia analitycznego i sposobu rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem Excela. Uczymy praktycznych aspektów związanych z modelowaniem i optymalizacją. Przedstawiamy także bardziej zaawansowane metody. Ale nie po to, żeby wykonać tzw. akademickie ćwiczenie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu stopień zaawansowania metod dobieramy do potrzeb i nie skupiamy się na technikaliach. Najważniejsze jest zrozumienie i uzyskanie konkretnych umiejętności.

Skorzystamy z danych rzeczywistych, wszystko przećwiczymy na ciekawych przykładach biznesowych.

Oczywiście, Excel ma ograniczenia i nie wszystkie analizy warto w nim wykonywać. Często lepiej skorzystać z innych narzędzi. Dlatego pokazujemy też, jak Excel może współpracować z R — darmowym, potężnym narzędziem do analizy danych, które wypiera rozwiązania komercyjne.


Czego się nauczysz?

Nauczysz się, jak:

 • porównać grupy, np. klientów pod względem ich cech,
 • prognozować wielkości zależne od czasu,
 • budować podstawowe modele statystyczne,
 • optymalizować niektóre procesy,
 • rozwiązywać zagadnienia z wykorzystaniem symulacji.


Dla kogo jest to szkolenie?

Dla wszystkich:

 • znających przynajmniej podstawy Excela
 • chcących nauczyć się, jak analizować dane biznesowe i budować podstawowe modele statystyczne,
 • niekoniecznie mających jakiekolwiek doświadczenie w analizie danych.


Skrót programu szkolenia

 • Analiza rozkładu zmiennych i porównanie między grupami
 • Eksploracja danych
 • Analiza i prognozowanie szeregów czasowych
 • Rozwiązywanie zadań optymalizacji
 • Modelowanie regresyjne
 • Badanie wpływu czynników na cechy
 • Elementy symulacji
 • Analizy scenariuszowe
 • Zaawansowane metody: wykorzystanie systemu R we współpracy z Excelem


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

 1. Analiza rozkładu zmiennych i porównanie między grupami
  • wykresy statystyczne
  • wykrywanie obserwacji odstających
 2. Eksploracja danych
  • grafika statystyczna
  • sparklines
  • inne dodatki
 3. Modelowanie regresyjne
  • przygotowanie danych do regresji
  • regresja liniowa
  • regresja nieliniowa
  • podstawy diagnostyki modelu i wyboru cech
 4. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych
  • wykrywanie / usuwanie / ekstrapolacja trendu
  • wykrywanie / usuwanie sezonowości
  • dekompozycja szeregów
  • uwzględnienie efektów kalendarzowych, np. korekta ze względu na tzw. trading days
  • modele bazujące na wygładzaniu: wygładzanie wykładnicze i ruchoma średnia
  • ocena jakości prognozy
  • obserwacje odstające w szeregach (metody bazujące na średniej ruchomej)
  • podejście regresyjne do prognozowania
 5. Rozwiązywanie zadań optymalizacji
  • proste problemy: "szukaj wyniku"
  • zaawansowane problemy: solver
 6. Badanie wpływu czynników na cechy

 7. Elementy symulacji
  • generowanie liczb pseudolosowych o różnych rozkładach
  • generowanie podstawowych procesów stochastycznych
 8. Analizy scenariuszowe

 9. Użycie zaawansowanych metod: wykorzystanie systemu R we współpracy z Excelem

Spróbuj ponownie