Szkolenie poświęcone zagadnieniu ryzyka modeli. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu wymagań nadzoru w kwestii zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem modeli w bankach. Uczestnicy zapoznają się również z praktycznymi podejściami w zakresie zarządzania ryzykiem modeli.

Forma szkolenia zakłada przeprowadzenie case study, którego celem jest rozwiązanie problemów jakie mogą wystąpić na etapie wdrażania rozwiązań wymaganych przez nadzór.

Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji połączonej z dyskusją.


Czego się nauczysz?

 • Poznasz pojęcia takie jak: ryzyko modeli, model istotny, polityka zarządzania ryzykiem modeli oraz cykl życia modelu.
 • Nauczysz się dokonywać oceny istotności modeli oraz poziomu ryzyka związanego z ich funkcjonowaniem w banku.
 • Będziesz potrafił stworzyć oraz dostosować politykę zarządzania ryzykiem modeli do realiów banku.
 • Zdobędziesz niezbędne informacje do przeprowadzenia wewnętrznych warsztatów oceny ryzyka modeli w banku.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, osoby zajmujące się procesem ICAAP:

 • osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli w bankach (modeli scoringowych, ratingowych i nie tylko) ,
 • pracownicy audytu,
 • pracownicy zajmujący się procesem ICAAP.


Skrót programu szkolenia

 • Wymogi nadzorcze
 • Cykl życia modeli
 • Identyfikacja, pomiar oraz zarządzanie ryzykiem modeli
 • Polityka zarządzania ryzykiem modeli
 • Wymóg kapitałowy a ryzyko modeli
 • Case study

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

 1. Wymogi nadzorcze

 2. Cykl życia modeli (w tym proces budowy, walidacji, monitoringu i zatwierdzania oszacowań)

 3. Identyfikacja, pomiar oraz zarządzanie ryzykiem modeli

 4. Polityka zarządzania ryzykiem modeli

 5. Wymóg kapitałowy a ryzyko modeli

 6. Case study

Spróbuj ponownie