Szkolenie

Optymalizacja,

Optymalizacja z wykorzystaniem MS Excel

 
 

Jeden z najbardziej płodnych matematyków w historii, Leonhard Euler stwierdził, że wszystko, co dzieje się na świecie ma związek z jakimś minimum lub maksimum.

Analitycy w swoim zawodzie nieustannie muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Przykładowo znalezienie właściwego punktu lub argumentu funkcji, który sprawi, że dwie lub więcej wartości będą sobie równe. Podobnie często spotykanym zadaniem może być wskazanie momentu, kiedy dochód z danego produktu przyniesie największy zysk lub stratę. Niektóre takie zagadnienia z pewnością rozwiążesz przy użyciu własnej intuicji. Ale co gdy masz bardzo dużo danych i chcesz je wykorzystać? Pokażemy Ci jak to zrobić w przystępny i prosty sposób przy użyciu nowoczesnych jak i trochę starszych równie skutecznych metod. Metody optymalizacji służą głównie odnalezieniu minimum lub maksimum funkcji. Kluczowe jednak zazwyczaj okazuje się odpowiednio zadane pytanie, które doprowadzi do założonego celu. Na tym szkoleniu nauczysz się przede wszystkim, jak wykorzystywać algorytmy optymalizacyjne w praktyce – w dodatku Solver MS Excel lub w języku VBA. Dowiesz się, jak modelować różnego rodzaju problemy decyzyjne i jakie metody wybierać do ich rozwiązania. Po za wiedzą otrzymasz również obszerne materiału umożliwiające samodzielną późniejszą pracę, w tym kody VBA do wykorzystania w praktyce.


Czego się nauczysz?

Nauczysz się

 • jak zapisywać problem optymalizacyjny w języku matematyki,
 • rozwiązywać model za pomocą dodatku Solver w MS Excel,
 • umiejętności badania wpływu zmian w funkcji celu i warunkach ograniczających na optymalny wynik,
 • standardowych metod rozwiązywania problemów związanych z produkcją, magazynowaniem, mieszanką, przydziałem, lokalizacją,
 • rozwiązywać różnego rodzaju zagadnień transportowych i logistycznych
 • zaplanować przedsięwzięcie wieloczynnościowe,
 • programować wybrane nieliniowe algorytmy optymalizacyjne.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów zajmujących się:

 • analizą danych i modelowaniem,
 • optymalizacją procesów,
 • zarządzaniem: projektami, procesem produkcji, przydziałem pracowników do zadań,
 • logistyką i transportem
 • oraz innych chcących pogłębić praktyczne umiejętności w optymalizacji.


Skrót programu szkolenia

 • Optymalizacja liniowa: produkcji bez i z magazynowaniem, diety, mieszanki, rozkroju, przydziału, lokalizacji, plecaka
 • Problemy transportowe: zbilansowane, niezbilansowane, z trasami niedopuszczalnymi, wieloetapowe
 • Minimalizacja pustych przebiegów
 • Problem lokalizacyjno-transportowy
 • Problemy maksymalnego i najtańszego przepływu w sieci
 • Przegląd algorytmów optymalizacji nieliniowej

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

 1. Optymalizacja liniowa
  • wprowadzenie do optymalizacji liniowej – teoria i praktyka (Solver MS Excel)
  • optymalizacja produkcji bez i z magazynowaniem, diety, mieszanki, rozkroju, przydziału, lokalizacji, plecaka
  • analiza wrażliwości
  • algebraiczne modelowanie warunków logicznych
  • minimalizacja pustych przebiegów
 2. Problemy transportowe
  • zbilansowane
  • niezbilansowane
  • z trasami niedopuszczalnymi
  • wieloetapowe
 3. Problemy optymalizacyjne
  • problem lokalizacyjno-transportowy
  • problemy maksymalnego i najtańszego przepływu w sieci
  • problem najkrótszego połączenia komunikacyjnego w języku VBA
  • problemy z ułamkowo-liniową funkcją celu
 4. Optymalizacja z wieloma funkcjami celu

 5. Programowanie celowe

 6. Minimalizacja odchyleń w modelu regresji liniowej

 7. Modelowanie przedsięwzięcia wieloczynnościowego w Excelu

 8. Metoda obwiedni danych – optymalizacja efektywności przy danych nakładach i wynikach

 9. Optymalizacja nieliniowa
  • Szukanie minimum funkcji jednej zmiennej — metody eliminacji
  • Wprowadzenie do języka VBA
  • Pochodne numeryczne
 10. Algorytmy optymalizacji nieliniowej
  • algorytm Newtona w VBA
  • algorytm Neldera-Meada w VBA
  • algorytmy genetyczne w VBA

Spróbuj ponownie